Gå till innehåll

Vänföreningar

Vi samarbetar med

Studieförbundet Vuxenskolan - Stockholm: www.sv.se/stockholm

Sedan åtskilliga år har vi ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som gör att vi kan medverka till att påverka utbudet av studiecirklar och föredrag. Flera arrangemang gör vi i samarbete.

Föreningen Norden - Stockholmsavdelningen: www.stockholmdist.norden.se/

Föreningen Norden finns i alla de nordiska länderna och i Baltikum. I mitten av 1990-talet inledde vi ett nära samarbete med Föreningen Norden i dess dåvarande lokal Arena Norden. Från och till har vi haft gemensamma programpunkter.

Förbundet för Ekoparken: www.ekoparken.org/

Ekoparken – Nationalstadsparken - kallas det sammanhängande natur- och kulturområde i och intill Stockholms norra delar som har status som nationalpark. Förbundet för Ekoparken är en samorganisation för ett fyrtiotal föreningar som vill värna, vårda och visa Nationalstadsparken, dess kulturhistoriska minnen, fågelliv, flora mm. FNSiN är en av de föreningar som var med om att starta Förbundet.

Övriga vänföreningar

SNF Svenska Naturskyddsföreningen: http://www.naturskyddsforeningen.se/

Gotska Sandöns Hembygdsförening: www.gsh.nu/

Samfundet Sverige-Färöarna: www.samfundet-sverige-faroarna.se

STF Svenska Turistföreningen Stockholmskretsen: www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-stockholm/

Föreningen Sverige-Grönland:Facebook

Vi har ett starkt intresse gemensamt med Föreningen Sverige-Grönland. Från och till har vi haft gemensamma programpunkter, inte minst i form av den gemensamma resan till Grönland i augusti 2008 samt flera programpunkter före och efter resan.

Nylandsgillet FNYS: www.fris.nu

Sameföreningen i Stockholm: www.sameforeningen-stockholm.se/

Islandsbloggen http://www.islandsbloggen.com/

Dansk förening i Stockholm: www.danskforeningistockholm.se/