Gå till innehåll

Programförklaring

PROGRAMFÖRKLARING 2019

Föreningen Natur och Samhälle i Norden (FNSiN) är en partipolitiskt obunden, ideell förening.
Föreningen vill sammanföra intresserade av miljö och hållbarhet till ett allsidigt studium av natur och samhälle med Norden och dess närområde i fokus. Att upptäcka tillsammans är vår grundidé. I FNSiN möts människor med allehanda intressen och lär av varandra.

Vi arrangerar LANDSKAPSRESOR och EXKURSIONER till intressanta platser eller med olika teman i närmiljön. Varje år besöker vi Gotska Sandön. Vi vandrar gärna och vid tillfälle händer det att vi gör skärgårdsturer eller cyklar tillsammans.

Vi arrangerar LÅNGRESOR till andra nordliga trakter, ibland med bil, ibland på cykel. Vi lägger upp resplanerna tillsammans och förbereder oss i regel genom studiecirklar. Vad vi lärt oss genom dem och under resorna redovisas i föredrags-, artikel- eller bokform.

Vi arrangerar STUDIECIRKLAR. Föreningen har samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi ordnar STUDIEBESÖK på institutioner som på olika sätt arbetar med vår miljö.

Vi arrangerar FÖREDRAG i aktuella eller historiska ämnen. Ofta berättar någon till egna bilder om sina upplevelser på resor.

Vi deltar i vården av MILJÖN och KULTURARVET. FNSiN är medlem i Förbundet för Ekoparken. Vi har genom avtal med Runverket åtagit oss fadderskap för en runsten som vi vårdar.

Vi samarbetar med Föreningen Norden i ämnen som direkt berör Norden. Vi samarbetar också med andra föreningar när våra intressen för ett ämne eller ett område sammanfaller.

Som du ser har FNSiN en mångsidig inriktning där du kan lära nytt men också genom din medverkan berika föreningen. Dessutom glömmer vi inte bort att ha trevligt. Vi strävar efter att hålla låga självkostnadspriser på våra programpunkter. Som medlem får du dessutom medlemstidskriften NOS med kvartalsprogram och intressanta artiklar samt genom e-brevutskick tips om utställningar, föredrag, artiklar, böcker och annat inom vårt intresseområde.