Gå till innehåll

På gång

Program, vintern 2023 (med utblick mot sommaren)

STORA STÄDER BEHÖVER STORA PARKER

Onsdag den 25 januari klockan 18.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Tjärhovsgatan 6

Richard Murray är sedan 1993 ordförande i Förbundet för Ekoparken och redaktör för boken "Why Cities Need Large Parks: Large Parks in Large Cities" (Routledge 2021). (Se recension i NOS 2022/4) Han är nationalekonom och har en bakgrund i statlig förvaltning och politik. 

I kväll kommer han till oss med det här budskapet:

”I en tid då människor över hela världen tvingas fundera över hur vi ska leva för att ta ansvar för vår påverkan på jorden står städerna i centrum. Det är där en mycket stor del av klimat- och miljöpåverkan sker. Det är också där som numera mer än hälften av mänsklighet bor – och inom trettio år kanske så många som 70 procent. Det är därför levnadsmiljön i städerna är så viktig. Parker – stora och små – bidrar både till att dämpa effekterna av klimatförändringarna, att minska påverkan på klimat och miljö och att bereda stadens invånare värdefulla livskvaliteter. Det boken Why Citites Need Large Parks handlar om är hur stora städer runt om i världen hanterar denna utmaning. Det är också det som jag vill berätta om.”

Föranmälan önskas till Anders Schærström,     070 693 91 28; anders.schaerstrom@telia.com.

Fika serveras i vanlig ordning.

50 kronor för det hela.

Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan

_________________________________________________________________________________________

GOTSKA SANDÖN – NOSTALGIKVÄLL 

Föreningen har under många år besökt Gotska Sandön. Har du varit på Ön - kom och dela med dig av dina minnen, har du ännu inte varit det - kom och hör om Ön och vad man kan vara med om på den. Vi kommer att få berättelser från Erik Elvers, Anders Schaerström, Eva Innings med flera. Det kommer att finnas dator, projektor och duk för bildvisning. Vill du berätta en längre historia med bildvisning så meddela oss det i samband med anmälan. Kortare anekdoter och enstaka bilder kan få slinka med utanför programpunkterna.

Vi träffas på Baltzar von Platens gata 9 tisdag den 14 februari kl. 18:00

Kaffe, te och smörgås för 20kr.

Anmälan till  Nina Bohigas tel.070 454 77 24

eller e-post: Nina_bohigas@hotmail.com 

_______________________________________________________________________________________

Örtendahls fond, som verkar för ökade kunskaper om Island, inbjuder FNSiN till:

SÅ BLEV ISLAND VÄRLDENS MEST JÄMSTÄLLDA LAND

Måndag 27 februari kl. 19–21.

Playhouse Teater, Drottninggatan 71 A, Stockholm

Island har i tretton års tid rankats som världens mest jämställda land av World Economic Forum. Isländska kvinnor fick rösträtt 1915, men i andra avseenden kom jämställdhetsprocessen i gång på allvar långt senare. Hur gick det till? Och vad återstår att göra? Tre isländska kvinnor ger perspektiv på det senaste århundradets utveckling. Eliza Reid är kanadensiskfödd journalist, sedan 2003 bosatt på Island, och gift med Islands president. Erla Hulda Halldórdsóttir är professor i kvinno- och genushistoria och författare till flera böcker i ämnet. Kristín Ástgeirsdóttir har varit chef för Islands jämställdhetsmyndighet och parlamentariker för Kvinnolistan.

Föredragen hålls på engelska och svenska.

Pris 120 kronor + bokningsavgift. I priset ingår ett glas vin/alkoholfritt.

Boka biljett på biljettkiosken.se/island

Upplysningar: Eva Bergström, eva@ebme.se

Utförligare information (till FNSiN-medlemmar) kommer i medlemsbrev per e-mäle.

 _________________________________________________________________________________________

"TRÄDEN OCH VI”

Torsdagen den 9 mars klockan 18.

Lokal: Sverigefinska Riksförbundet, Bellmansgatan 15 nb (T-stn Mariatorget)

Den finländska forstmästaren och författaren Kåre Pihlström kommer på besök i Stockholm. Vi vill passa på att träffa honom.

Nyligen kom en omarbetad utgåva av hans bok ”Träden och vi”, där har skildrar ett tjugotal trädslag, inte enbart ur biologisk och materiell synvinkel utan även medicinsk, kulturell och känslomässig. Boken tar upp trädens landskapsvärden och deras användning samt roll i folktro, litteratur och konst.

En gång var han arg på allt forstmästeri. Nu är han själv forstmästare och på sin gård i Skarpkulla by nära Ekenäs bedriver han sedan 1990-talet ett småskaligt skogsbruk där man kan ”påta”. Han börjande med att hugga små kalytor, anpassade till terrängen, som han sedan planterade med varierande och nya träslag.

Föranmälan till Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; tel 070 693 91 28.

50 kronor för föredrag och fika.

Samarrangemang med Sverigefinska Riksförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan

_____________________________________________________________________________________

                           VÅRMÖTE

17 mars kl. 18.00

Lokal: Föreningslokalen, Fatburs Kvarngata 14. För att komma in ring till Föreningslokalen från porttelefonen. Du kan även ringa till Soili tel 072 992 16 69

                          Dagordning              

1.Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av dagordningen.

5. Protokoll från höstmötet.

6. Verksamhetsberättelse för 2022.

7. Resultat- och balansräkning för 2022.

8. Revisionsberättelse

9. Fastställande av balansräkning för 2022.

10. Fråga om ansvarsfrihet för 2022 styrelse.

11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före vårmötet)

12. Fyllnadsval till funktionärsposter.

13. Information om samarbete med andra föreningar.

14. Övriga frågor

Föreningen bjuder på kaffe/thé och smörgås.

                        VÄLKOMNA!

 _________________________________________________________________________________________

ESTLANDSCYKLING 2023

Den sedan ett par år planerade Estlandscyklingen (hittills tänkt resrutt Tallinn - Tartu - Finska Viken - Tallinn) har uppskjutits, bl a p g a pandemin. Det har även funnits intresse att delta med bil, om någorlunda många personer är med på det.

Det ser mera lovande ut sommaren 2023. Jag hoppas dock på besök av goda vänner från England då, och det och tid för det beror på ett läkarbesked till dem i januari, och jag kan alltså dessförinnan inte peka ut en viss vecka. Jag kommer att höra av mig till dem som tidigare varit intresserade, men alla som tycker det låter lockande får gärna meddela mig det och ev önskemål om tid, likaså om ni skulle föredra t ex Östersjökusten.

Skriv till erik.elvers@gmail.com.                                                                                                                     

Erik Elvers

 _________________________________________________________________________________________

GOTSKA SANDÖN— FÖRSOMMARRESA

Vi räknar med en resa med två - tre nätter på Ön i juni, före midsommar. Fältsipporna och sannolikt de första orkidéerna blommar. Ett flertal vandringar görs till olika intressanta platser.

Om du är sugen på att se eller återse Sandön, hör av dig till Erik Elvers erik.elvers@gmail.com och meddela ev önskemål om tid och boende (se www.sandoresor.se för info om vilka alternativ som erbjuds) så får du info när planerna utkristalliserats. Envar bokar resa och boende men vi kan försöka hjälpa till att pussla ihop om så tarvas. Kom gärna på nostalgimötet 14 februari!  _________________________________________________________________________________________

***