Gå till innehåll

På gång

Program, våren 2020 


Programpunkter kan tillkomma, ändringar kan inträffa, liksom tips om intressanta begivenheter hos andra föreningar. Dessa meddelas i så fall via e-post till föreningens medlemmar.

 RESPLANER

ISLANDSRESA AUGUSTI 2020

Vad sägs om att åka till Island under vecka 34? Anmäl dig i så fall senast 10 mars. Vi får sedan träffas och planera vidare.

Lars-Olov Wallin; wallin.larsolov@gmail.com; tel 070 171 48 29

ESTLAND

Som tidigare nämnts finns funderingar på en resa i Estland. Tänkt resruta Tallinn – nationalparken Lahemaa vid Finska viken – Peipussjön – universitetsstaden Tartu – Tallinn, total längd 40-50 mil under tiden 8-17 juni.
Förmöte med dem som anmält intresse att delta per cykel (egen eller hyrd i Tallinn) eller bil hölls i början av mars (efter manusstopp). /Erik Elvers

GOTSKA SANDÖN 2020

Som väl alla vet vid det här laget kan man nu ganska lätt boka resor till Gotska Sandön digitalt (http://www.sandoresor.se/), men vill man ha sällskap och samordna logi försöker vi gärna hjälpa till. Vi har efterlyst synpunkter på lämplig tid och ett svar som kommit in pekar på vecka 26, direkt efter midsommar.
Vid den tiden är det goda möjligheter att se stora mängder rödsyssla – en medlem som var på Ön vid den tiden i fjol såg hundratals – och nätterna är ljusa.
Är du intresserad kan du höra av dig till Anders Schaerström (anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28;08 758 3003) Eller Erik Elvers (e.elvers@bredband.net; 0738 526 399)

Diverse ö-fakta finns här: https:// www.sverigesnationalparker.se/park/gotskasandonsnationalpark

UTFLYKTER ,FÖREDRAG M.M.

VÅRPROMENAD BAGARMOSSEN - HELLASGÅRDEN

22 mars kl 11

Välkommen till en promenad i den vårliga skogen från Bagarmossen till Hellasgården. (Om vädret är med oss och stigarna isfria...) Det tar ca två timmar, (9,5 km) om vi inte stannar och äter matsäck.
Vid starten ser vi oss omkring och kastar ett getöga på Bagarmossen, som ju har blivit populär boplats för en del kändisar. Sedan ger vi oss av till vår promenad och hoppas höra en del våryra fåglar och kanske har några sippor tittat upp!
Framme vid Hellasgården kan man äta (ca 150,-) och eller fika. Numera kan man inte äta sin matsäck i restaurangen. Vill man få det hett om öronen, kan man basta (70,-) man kan även hyra tillbehör för detta. Den hugade kan förstås kasta sig i Källtorpsjön och få det kallt om öronen.

Vi träffas den 22/3 vid Bagarmossens tunnelbana 11.00.
Hör av dig till mig senast lördag, om du vill komma med. Helena Laitanen, 073-3946124
Väl mött!

VÅRMÖTE

INSTÄLLT

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie medlemsmöte tisdag den 24 mars kl 18.00 i IFFI:s lokaler, Norrtullsgatan 45 (Borgerskapets Enkehus)

DAGORDNING
 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Protokoll från höstmötet.
 6. Verksamhetsberättelse för 2019.
 7. Resultat- och balansräkning för 2019.
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av balansräkning för 2019. ¨
 10. Fråga om ansvarsfrihet för 2019 styrelse.
 11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före vårmötet)
 12. Fyllnadsval till funktionärsposter.
 13. Information om samarbete med andra föreningar.
 14. Övriga frågor

Kaffe, te och smörgåsar serveras .
Efter mötesförhandlingarna bilder och berättelser från resorna till Uppland och Kökar.

HAVSMILJÖPLANERING

INSTÄLLT

Hur delar vi på havet? Utmaningar och möjligheter med en gränsöverskridande havsplanering: Erfarenheter från Östersjön & Norden
Lokal: Nordregio, Holmamiralens väg 10, Skeppsholmen
Tid: Tisdag den 31 mars. Kl. 18.00.
Fika ska vara klart vid pass 17.30

Nordregio är ett nordiskt, internationellt forskningscentrum för regional utveckling och planering. Från att tidigare ha varit främst inriktat på markanvändning, och social och ekonomisk hållbarhet i städer och på landsbygden har Nordregio blivit allt mer engagerat i problem som rör kust och hav och deras planering.
Andrea Morf är miljövetare och human-ekolog, specialiserad på kust- och havs-förvaltning. Hon jobbar med relaterade frågor både på Nordregio i Stockholm och på Havsmiljöinstitutet i Göteborg. Hon har ett starkt intresse för havsmiljön och speciellt trakter där land och vatten möts, gärna också berg och is - både för jobb och fritid. Andrea kommer att presentera Nordregio och berätta om utmaningarna och möjligheterna när man delar kust och havsområden, inklusive pågående försök att bygga upp en gemensam planering och förvaltning över gränserna och på vilket sätt länder, organisationer och individer håller på att lära sig att samverka för att nyttja haven mera långsiktigt.

Kostnad, inkl. fika: 50 kr
Föranmälan till Anders Schærström, 08 758 3003. 070 693 91 28; anders.schaerstrom@telia.com;

Samarrangemang med Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan.

TIDIG VÅRVANDRING I BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN

Lördagen den 4 april klockan 11
Vi samlas utanför koloniområdet Lilla Frescati, T-banestation Universitetet.

Härifrån går vi över Roslagsbanan och kommer in i Bergianska trädgårdens våtmarker. Blommar slånbärsbusken redan? Som förra året skall vi inte enbart njuta av blommorna på marken utan också av blommande träd och buskar.
Vandringen tar cirka två timmar. Tag gärna med matsäck, som med fördel kan intas vid Brunnsvikens strand strax norr om Japanska dammen.

Ingen föranmälan behövs. Är något oklart kontakta Eva Innings tel 070-4916714

VÅRKVÄLLSVANDRING I BERGSHAMRA

Fredag 24 april kl 18.30

Den sedvanliga kvällsvandringen från Bergshamra Torg, längs Brunnsvikens norra strand, upp på Ulriksdalsåsen och ner till Slottsparken. Det är vanskligt att utlova t ex blommande backsippor och tibast (som vi brukar se) men vi hoppas. Kattugglor har jag inte sett sedan i höstas så de känns ännu mer osäkra, men promenaden brukar alltid vara vacker. Ingen speciell matrast, men tag gärna med något att mumsa på medan vi går. Skodon för gångvägar och skogsstigar.
Samling utanför tunnelbaneuppgången Bergshamra Torg (norra utgången stn Bergshamra, på Mörbylinjen) kl 18.30. Föranmälan senast onsdag 22 april till Erik Elvers, e-mäle e.elvers(a)bredband.net eller tfn 0738-526399.

BROMMA FRÅN BRONSÅLDER TILL 1950-TAL

Söndag 26 april, kl. 10.30 Samling i biljetthallen i Åkeshovs t-banestation.

Vi går genom tre olika typer av bebyggelse, Norra Ängby, Södra Ängby och Blackeberg. Mellan dem följer vi naturstråk med fornminnen, såsom gravfält från järnåldern, ”ryssmur”, skålgropssten från bronsåldern och milsten från 1600-talet. Sträckan är cirka 6 km. Det är mestadels lättgånget, men bitvis kuperat och snårigt. Tåliga skor och matsäck för lunchrast.

Anmälan senast torsdag 23 april till Gunnel Wallén, gunnel.wallen@comhem.se eller sms 0732 29 82 83.

BLANCHE FRÅN NAMUR – DROTTNING ÖVER SVERIGE, NORGE OCH SKÅNE 1335-1363

Måndag 20 april kl 18.00 Norska kyrkan
Stigbergsgatan 24,  Tjärhovsplan

Blanche från Namur, är mest känd som Blanka i barnvisan rida, rida ranka, hästen heter Blanka. Hon kom från en mycket framstående och välbärgad familj från det rika Flandern och Namur och gifte sig 1335 med Magnus Eriksson, som var kung över Sverige, Norge och Skåne. Blanches farfar var greve av Flandern och markis av Namur, fadern var kusin till tysk-romerske kejsaren och modern ättling i rakt nedstigande led till en fransk kung. Blanches morbroder fick en nyckelroll i de händelser som ledde till utbrottet av de krig som kom att kallas 100-års krigen. Kan äktenskapet mellan Blanche och Magnus ha utgjort ett inslag i maktspelet mellan England, Flandern och Frankrike? Norge spelar en central roll i berättelsen om Blanche. Medeltida källor i Namur beskriver Magnus som kung av Norge (och inte Norge och Sverige) och Blanches yngre son blev kung av Norge och giftes bort med den danska prinsessa Margareta som så småningom blev den berömda unionsdrottningen Margareta, regent över Danmark, Norge och Sverige. Blanches historia handlar om stora framgångar och mycken olycka. Äldste sonen gjorde uppror mot föräldrarna, döda barn, nederlag i korståget mot Novgorod, digerdöd och en hatisk heliga Birgitta förmörkade Blanches sista år.

När läkaren Per Malmberg pensionerades från professuren vid Arbetslivsinstitutet började han läsa historia på universitetet. Sedan har han fördjupat sig i Blanche från Namurs livsöde, och pusslat ihop de fragmentariska fakta som finns till en roman. Handlingens yttre ram följer det man vet om perioden och de fiktiva elementen syftar till att illustrera samtida seder och tankesätt. Romanen finns ännu bara i manus.

Kostnad: 100 kronor, Rejält fika serveras.
Föranmälan till Anders Schaerström (anders.schaerstrom@telia.com; 070-693 91 28; 08-758 3003)

Samarrangemang med Svensk-norska föreningen och Studieförbundet Vuxenskolan.

KORTVANDRING KVARNHOLMEN OCH SVINDERSVIK

Fredag 8 maj kl 9.45

Vi tar buss 53 från Södermalmstorg kl 9.48 och kommer till Saltsjöqvarn kl 10.00. Vi ser på området vid Danviken och fortsätter i lugn takt till Kvarnholmen varifrån vi tar oss över Svindersviksbron och förbi Svindersvik (som dock är stängt) till buss vid Alphyddan. Gångvägar och smågator, tag med lunchmatsäck. Ca 5 km.

Föranmälan till Erik Elvers, e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast tisdag 5 maj. För att vandringen skall genomförs krävs minst tre anmälda.

TRÄDVANDRING I HASSELSKOGEN I UPPLANDS VÄSBY

Lördagen den 9 maj klockan 10.30

Vi samlas på Stockholms Central vid pendeltågs-linjen till Märsta mitt på perrongen och tar tåget Kl. 10.30 till station Upplands Väsby. Därifrån går vi till det nyinrättade arboretet, Hasselskogen. Där ska alla Sveriges vanligaste lövträd finnas, som bok, ask, hassel, lönn, rönn, hägg och ek, men även de med lite mer ovanliga arter som brakved, jolster och lundalm. Alla trädarter har en egen skylt, som illustrerats av den kände floraillustratören Bo Mossberg.

Matsäck medtages. Ingen föranmälan behövs. Vid frågor kontakta Eva Innings tel 070-4916714

UPSALA HÖGAR – BACKSIPPOR OCH MUSEUM

Början av maj

Vid Upsala Högar såg jag ifjol stora mängder backsippor. Det skulle vara trevligt att se dem även i år, men när de är som bäst är omöjligt att säga när detta skrives i slutet av februari. Ett besök skulle kunna kombineras med att vi går på Gamla Upsala Museum (öppet alla dagar kl 10-16), och vi kanske också hinner med kungsängsliljorna vid Fyrisån söder om staden om de blommar. Huvudspår tåg till Upsala på förmiddagen, kanske tidig lunch på Ofvandals, vandring ut till Högarna och Museet (ca 5 km). Promenad eller buss tillbaka, det senare om vi även vill ta oss till Kungsängen. Jag kommer att försöka höra mig för om blomningsläget med pålitliga kontaktpersoner i Upsala, utfärd mycket preliminärt söndag 10 maj men kan också bli en måndag, fredag eller lördag. Till att börja med ber jag dem som är intresserade att höra av sig till mig senast 30 april. Erik Elvers, e-mäle: e.elvers@bredband.net eller tfn 0738-526399.

RISÖN 12 – 14 JUNI

Föreningen har bokat lägergården Risön i naturreservatet Florarna i norra Uppland från fredagen den 12 juni till söndagen den 14 juni. Vi hoppas på att kunna se en hel del växter, fåglar och härlig natur under helgen. En av dagarna planeras att vandra en led på 10 km som delvis följer Upplandsleden. Underlag är skogsstig och spång. Vill man göra en längre eller kortare tur så finns det alternativ. Inkvartering i sovsalar med ca 30 bäddar. Vi har bokat hela lägergården med kök, duschar och WC.
Ca-pris för logi för två nätter är 200 – 300 kr.

Det finns inga kommunala transportmedel till Risön. Närmaste tågstation är Örbyhus. Därifrån får vi samåka till Risön, ca 40 minuters resa.

https://naturkartan.se/sv/uppsalalan/rison

Intresseanmälan till Eva Bolander mobil 076-8452085 eller mail eva.bolander@telia.com

***