Gå till innehåll

På gång

Program, hösten 2021

 VANADISLUNDEN OCH OBSERVATORIEKULLEN

Thorsdag 30 september kl 10.00

Samling vid huvudingången till Wennergren Center. Därifrån går vi över till Vanadislunden och ser på de gamla bostadshusen nära Sveaplan innan vi tar oss upp över höjden till den borgliknande vattenservoaren (varifrån det var en stor läcka 1954).
Vi ser också på utsikten över Brunnsviken och Hagaparken innan vi så småningom drar oss vidare till Observatoriekullen där jag hoppas att vi kan äta lunch på restaurang Himlavalvet (hänger bl a på coronaläget, besked lämnas till dem som anmält sig).

Ev frågor kan ställas till Erik Elvers, e.elvers@bredband.net eller tel. 0738-526399, som också tar emot föranmälan senast måndag 27 september.

BALTISKA FLYKTINGBÅTAR

Måndagen den 4 oktober kl. 19.00. 

Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44.  T-bana Skanstull

Mot slutet av andra världskriget sökte sig minst 30 000 människor från Baltikum över Östersjön. Många tog sig till Sverige men alla lyckades förvisso inte. Längs den svenska östersjökusten finns påtagliga spår av detta tragiska skeende, som inte ska glömmas men som också behöver beskrivas utförligare. 

Mirja Arnshav är marinarkeolog, särskilt inriktad på 1900-talets maritima historia och kulturminnesvård. Hon disputerade nyligen på ett projekt som väsentligt ökar kunskapen om den baltiska flykten och bidrar till vad som kan betraktas som ett kulturarv.

Inträde 50 kr inkl. fika med ostmörgås som serveras från kl 18.30.

Föranmälan önskas till Anders Schaerström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.

Samarrangemang med Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan

KONSTEN I SÖDERORT—BREDÄNG

Lördag 9 oktober kl 10.25

Vi hade för 5-7 år sedan ett par vandringar där vi såg på utomhuskonsten i dels Farsta Strand, dels Årsta. Nu är det dags med ännu en sådan vandring, denna gång i Bredäng där det finns drygt 20 konstverk (först planerad till hösten 2020, sedan våren 2021, men av olika skäl uppskjuten).

Samling vid spärrarna T-stn Bredäng (utgång i bakändan av tåget om man kommer från Sthlm, dvs östra ändan). T-tåg linje 13 från T-Centralen 10.04 anländer 10.23 enl tidtabell våren 2021. Sträcka omkring 5 km.
Lunchrast ute (skulle vädret verka bli ruffigt äter vi i stället på något café, det kända Konditori Lyran ovanför Mälaren kan dock vara stängt vid denna tid.
Exakt tid och vad som gäller om lunch meddelas i förväg dem som anmält sig).

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast onsdag 6 oktober.

Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget försämrats (med tanke på buss-och t-baneresor).

GRÖNLAND, SPRÅKET OCH GLOBALISERINGEN

 Måndag den 11 oktober kl. 19.00 

Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. T-bana Skanstull

 Med samhällsförändringar följer att språket behöver förnyas och anpassas – och för vissa språk handlar det också om en ”kamp” med andra språk. Alla fackområden behöver tydliga termer och det är högst aktuellt för grönländskan som nu behöver utveckla inhemska termer för den moderna digitaliserade och globaliserade världen.

Henrik Nilsson är terminolog och språkvetare. Han har nu några gånger besökt Grönland (senast på Nordkurs i sommar) där han undervisat blivande översättare och undersökt hur det grönländska språket påverkas och behöver påverkas. Han kommer att berätta om språket och språksituationen, men också om några andra erfarenheter av Grönland.

Henrik har lång erfarenhet som terminolog från numera nedlagda Terminologicentrum TNC. Han arbetar på C.A.G. Consoden och har flera terminologiuppdrag för svenska myndigheter, bland annat inom hälso- och sjukvården. Han undervisar och föreläser ofta i terminologilära och är ordförande i Europeiska terminologiföreningen EAFT.

 Inträde: 50 kr inkl fika med ostsmörgås som serveras från kl 18.30.

 Föranmälan önskas till Anders Schaerström, anders.schaerstrom@telia.com;  070 693 91 28;  08 758 3003.

 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan

VANDRING ELFVIK – ROPSTEN (eller kortare)

Söndag den 14 november

Årets senhöstvandring är en upprepning av en tur vi gjort tidigare, fast för rätt många år sedan. Vi tar bussen ut till Elfvik på norra Lidingön och går tillbaka mot Ropsten, så långt orken räcker. Hela sträckan kan bli ca 15 km så vi går någorlunda raskt.

Samling vid hpl för buss 204 vid Ropsten kl 9.25 (t-bana fr Östermalmstorg 9.10 anländer Ropsten 9.15, bussen går 9.29 och kommer till Elfvik 9.49).

Vi följer nordsidan av N Lidingön på skogsstigar åtminstone till Bosön där vi utifrån väder och skoskav bestämmer om vi skall fortsätta mot Trolldalen eller tvära ner mot innersta delen av Kyrkviken.

Matsäck för lunch och 1-2 te/kafferaster.

Anmälan till Erik Elvers, erik.elvers@gmail.com eller sms 0738-526399 senast thorsdag 11 november.

 HÖSTMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie höstmöte den 12 november kl 18.00 på Pumpan, Färgargårdstorget 1.

                                Dagordning

1 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare

2 Fastställande av röstlängd

3 Mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordningen

5. Protokoll från föregående allmänna möte

6. Val av styrelse för 2022

7. Val av revisor och revisorssuppleant för 2022

8. Val av valberedning

9. Fastställande av årsavgift för 2022

10. Förslag till budget 2022

11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före höstmötet)

12. Aktuell information om samarbete med andra organisationer etc.

13. Övriga ärenden

Efter mötesförhandlingarna bilder och  berättelser från

sommarens föreningsresa till Island.

Föreningen bjuder på kaffe/thé med smörgås och TÅRTA.

Låt oss fira att vi kan ses igen.

                                VÄLKOMNA!

Hitta hit:  Buss nr 76 från Kungsträdgården, Slussen  eller Medborgarplatsen till Ljusterögatan. Eller promenad, drygt 800 m, från T-bana Skanstull.

DROTTNING BLANKA, ALIAS BLANCHE FRÅN NAMUR – DROTTNING ÖVER SVERIGE, NORGE OCH SKÅNE 1335 – 1363

Onsdag den 24 november klockan 18.30.

Lokal:  Sofiasalen, Pumpan, Färgargårdstorget 1.

Blanche från Namur, skymtar i barnvisan Rida, rida ranka, hästen heter Blanka. Hon kom från en mycket framstående och välbärgad familj i det rika Flandern och gifte sig 1335 med Magnus Eriksson, som var kung över Sverige, Norge och Skåne. (Se längre bakgrund på sidan 7 i NOS 4/2021)

När läkaren Per Malmberg pensionerades från professuren vid Arbetslivsinstitutet började han läsa historia på universitetet. Sedan har han fördjupat sig i Blanche från Namurs livsöde, och pusslat ihop de fragmentariska fakta som finns till en roman. Handlingens yttre ram följer det man vet om perioden och de fiktiva elementen syftar till att illustrera samtida seder och tankesätt. Romanen finns ännu bara i manus.

 Inträde: 50 kr inkl fika med ostsmörgås som serveras från kl 18.00.

Föranmälan önskas till Anders Schaerström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.

Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

ANDHÄMTNING I ADVENT

Fredag den 17 december klockan 18 på Pumpan, Färgargårdstorget 1

Lite julstämning och trevlig samvaro i december-mörkret.  Som vanligt vankas glögg, julgröt och annan säsongsmässig mat och dryck. Högläsning och kanske något annat inslag med anknytning till jul.

Vi utnyttjar tillfället för att ventilera upplevelser och förslag till nya programpunkter.

Kostnad: 80 kronor.

Föranmälan nödvändig senast den 13 december till Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.

RESPLANER

SÖDRA JYLLAND

I området där gränsen mellan Danmark och Tyskland flyttats fram och tillbaka finns nationalparken Vadehavet, historiskt betydelsefulla platser, små idylliska städer och museer för konst och historia.

Tolv medlemmar har hittills visat intresse för en resa till södra Jylland och en diskussion om hur en sådan skulle kunna läggas upp har börjat. Danmark lättar nu corona-restriktionerna, så låt oss börja förbereda oss för en resa nästa vår eller sommar.

Kontaktperson: Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08-758 3003)

ESTLAND TREDJE GÅNGEN GILLT?

(EST! EST! EST!)

Sommaren 2020 planerades en cykeltur i Estland, med resrutt Tallinn – Tartu – Finska viken – Tallinn. När boenden var bokade kom coronan så resan fick, förstås, ställas in. Jag hoppades då att den skulle bli av i år, men risken har känts för stor att gruppen skulle kunna hamna i karantän eller någon insjukna ute på estniska landsbygden så efter långt övervägande bestämde jag mig för att ånyo skjuta på den. Men jag gör ett nytt försök sommaren 2022 och hoppas den blir av då. Man kan också delta per bil. Jag kommer att höra av mig till dem som tidigare varit intresserade, men de och andra kan också skicka en rad till mig under adress erik.elvers@gmail.com och gärna ange ev önskemål om tidpunkt för turen.

                                                       Erik Elvers

 ENGLAND

 Är det fler medlemmar än undertecknad som skulle vara intresserad att resa runt i England

och se vad våra förfäder ställt till med under 1000-talet när begreppet Vikingar uppstod? 

Finns intresse så ordnar jag en träff framöver. Maila mig så återkommer jag. 

kent.hult@gmail.com

NATURSKADOR, SAMHÄLLE OCH FÖRSÄKRING

Naturskador är t ex stormar och översvämningar. Det finns en risk att sådana skador i klimatändringens spår blir vanligare och större, vilket påverkar samhället både i stort och smått, den enskilde hus- eller skogsägaren märker av stormarna, stigande havsnivåer förstärkta av stormar påverkar också husägare och en del hävdar att Upsala kommer att vara Sveriges huvudstad om ett par hundra år då delar av Stockholm återkommande är översvämningshotade. Det är också en fråga om de som bor i utsatta lägen som i ådalar och kustnära kommer att kunna försäkra sina hus. Jag har sett litet på sådana här frågor de senaste åren och tycker de är intressanta. Är det någorlunda många som tycker det skulle jag kunna prata om dem på något medlemsmöte och jämföra med hur liknande problem hanteras i Norge och på Island, är ämnet alltför smalt är det onödigt att lägga tid på det.

De som evt skulle komma på en sådan presentation kan skicka en rad till mig  erik.elvers@gmail.com

Det är alltså inte någon bindande anmälan utan bara för att jag skall få ett hum om intresset.

                                                         Erik Elvers