Gå till innehåll

På gång

Program, våren 2021

________________________________________________________________________   

Det rådande läget med smittspridning och restriktioner innebär att vi kan tvingas till förändringar i programmet, men vi anar en ljusning. Förhoppningsvis kan planerna på utomhusaktiviteter i Stockholmstrakten genomföras under våren. Hur det blir med sommarprogrammet och planerade resor måste vi avvakta med. Nästa nummer av föreningstidskriften NOS ska enligt ordinarie plan komma i juni med program för resten av sommaren, men ifall läget förändras på ett eller annat sätt – förhoppningsvis till det bättre – kommer vi att tillkännage ändringarna i brev till våra medlemmar och här på nätet.

____________________________________________    

UPPSALA

Söndag 2 maj kl 10.28

Förra året tänkte jag mig en vandring till Upsala Högar för att se på backsipporna och besöka museet där. Coronan slog dock till så att museet stängdes, och backsipporna kom opåräknat tidigt i fjol, så det blev i stället en vandring till Kungsängen med dess kungsängsliljor och vidare till Ultuna (varmt tack till Barbro Ulén för det!).
Vi gör ett nytt försök med sippor och museum i år! Samling utanför Upsala C kl 10.28 (SJ-tåg från Sth C anländer 10.25). Sedan vi stärkt oss på Ofvandals berömda konditori vandring till G Upsala (ca 5 km) och sannolikt även tillbaka.

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast thorsdag 29 april.
Utflykten ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget så motiverar.

VÅRKVÄLLSVANDRING VID NORRA BRUNNSVIKEN

Fredag 7 maj kl 18.30

Kvällsvandring från Bergshamra Torg till en nyanlagd våtmark, sedan längs Brunnsvikens norra strand, upp på Ulriksdalsåsen och ner till Slottsparken.
Vi hoppas på blommande backsippor, och i bästa fall (men osäkert) kattuggla. Oavsett av vad vi ser brukar promenaden, drygt 5 km, vara vacker. Ingen speciell matrast, men tag gärna med något att mumsa på medan vi går. Skodon för gångvägar och skogsstigar.

 Samling utanför tunnelbaneuppgången Bergshamra Torg (norra utgången stn Bergshamra, på Mörbylinjen) kl 18.30.
Föranmälan senast onsdag 5 maj Erik Elvers,
e-mäle e.elvers@bredband.net eller tfn 0738-526399.

VÅRVANDRING I BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN

Tisdagen den 11 maj klockan 11

Vi samlas, som vid tidigare vandringar, utanför koloniområdet Lilla Frescati, T-banestation Universitetet. Innan vi går vidare mot Bergianska Trädgården iakttar vi om den gamla eken i koloniområdet fortfarande är i god kondition. Vi går över Roslagsbanan och kommer snart in i Bergianska Trädgårdens våtmarker. Vad blommar i våtmarken i slutet av maj?
Vi skall inte endast njuta av blommorna på marken utan också av blommorna på träd och buskar.
Vandringen tar cirka två timmar. Tag med sittunderlag och matsäck, som intas norr om institutionsbyggnaden  och med utsikt över Brunnsviken.

Ingen föranmälan, men undrar du över något kontakta Eva Innings tel  070 4916714

KORTVANDRING CALLES KLIMP

Thorsdag 20 maj kl 10.00

Vi gick denna vandring i höstas, men alla intresserade kunde inte vara med den dagen så den upprepas, förhoppningsvis med litet vårflora.
Samling utanför spärrarna T-banestation Danderyds Sjukhus, södra utgången (mot bussterminalen).
Vi går ner mot Edsviken och sedan utmed den på en stig / gångväg. Lunchrast i närheten av Danderyds Sjukhus. Ca 5 km i lugn takt.

Föranmälan till Erik Elvers, e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast tisdag 18 maj.  Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget försämrats (med tanke på buss- och t-baneresor).

KONSTEN I SÖDERORT—BREDÄNG

Lördag 22 maj kl 10.25

Vi hade för 6-7 år sedan ett par vandringar där vi såg på utomhuskonsten i dels Farsta Strand, dels Årsta. Nu är det dags med ännu en sådan vandring, denna gång i Bredäng där det finns drygt 20 konstverk.
Sträcka omkring 5 km. Vi hoppas att det kända Konditori Lyran ovanför Mälaren är öppet, annars lunchrast ute eller vid ruffigt väder annat café, vad som gäller meddelas i förväg dem som anmält sig.
Samling vid spärrarna T-stn Bredäng (utgång i bakändan av tåget om man kommer från Sthlm, dvs östra ändan). T-tåg linje 13 från T-Centralen 10.04 anländer 10.23.

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast onsdag 19 maj.
Denna vandring skulle ha gjorts i höstas men ställdes in p g a coronaläget, även nu ställs den in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget försämrats (med tanke på buss- och t-baneresor).

VANDRING UTMED SVINDERS-VIKEN

Thorsdag 3 juni kl 10.00

Vid vandringen på bl a Kvarnholmen i början av hösten såg vi att det går en vandringsväg utmed Svindersviken som vi provar.
Förhoppningsvis kan det bli ett cafébesök utmed vägen, annars matsäckslunch, innan vi kommer fram till Alphyddan / Sickla /Hammarby Sjöstad.

SL pendelbåt 80 Nybroplan – Nacka Strand, avfärd kl 10.00 och framme 10.37. Promenad till Svindersviken och utmed den västerut.
Båttiden den som gäller nu, ingen tidtabell ges f n för juni på SL:s hemsida. Exakt tid och lunchlösning meddelas dem som anmält sig.

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast måndag 31 maj. Utflykten ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget försämrats (med tanke på båtresor &c).

 ___________________________________________________________________________________   

VÅRMÖTE

Tisdag den 8 juni.

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie medlemsmöte.

Vi återkommer om klockslag och plats

Dagordning

1.Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av dagordningen.

5. Protokoll från höstmötet.

6. Verksamhetsberättelse för 2020.

7. Resultat för 2020.

8. Revisionsberättelse

9. Fastställande av balansräkning för 2020.

10. Fråga om ansvarsfrihet för 2020 styrelse.

11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före vårmötet)

 12. Fyllnadsval till funktionärsposter.

13. Information om samarbete med andra föreningar.

14. ”Godkännande av styrelsens hantering av Vår- och Höstmöten 2020”.

 15. Övriga frågor

Kaffe/thé och smörgås serveras.

Välkomna!

Styrelsen

 ___________________________________________________________________________________  

TRÄDVANDRING I HASSELSKOGEN I UPPLANDS VÄSBY

Lördagen den 12 juni klockan 10.30

Vi möter upp på Stockholms Central vid pendeltågslinjen  med slutstation Märsta. Där ses vi klockan 10.30 och tar tåget till Upplands Väsby. Från stationen går vi norrut utefter den lilla ån och kommer så småningom till arboretet Hasselskogen. Där finns alla Sveriges vanligaste träd, men även de mer ovanliga som brakved och jolster. Alla trädslagen har en skylt, som illustrerats av den kände floraillustratören BO MOSSBERG.
Stora Väsby slott ligger inom synhåll. Är vi hågade tar vi en titt på slottet innan vi äter vår medhavda matsäck.

Ingen föranmälan. Är något oklart kontakta Eva Innings  telefon 070 4916714

***

RESPLANER

På grund av den välbekanta smittrisken pausades de väl utvecklade planerna på föreningsresor. Planeringen återupptas så snart omständigheterna medger det.

ESTLANDSCYKLING i sommar?

Den cykling en vecka i Estland, Tallinn – Tartu – Finska viken – Tallinn, som planerats till sommaren 2020 fick av naturliga skäl skjutas upp, men planerna finns kvar. I förra NOS hoppades jag på en tur i juni i år, det känns nu litet vanskligt – jag såge ju ogärna t ex att vi inte bleve insläppta i Estland vid ankomsten – men siktar nu på sensommaren.

Dagsetapper oftast ca 60 km, någon dag uppemot 90 km om vi inte hittar andra boenden än dem vi bokade förra året. Några av dem som var anmälda förra året har upprepat anmälan, en av dem deltar per bil och kan ta passagerare.

Intresserade höre av sig till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399.

NYLAND 

Innan viruset slog till på allvar diskuterade en grupp medlemmar planer för en resa till Nyland – tid, längd och platser att besöka. Vi kom då fram till att lämplig tid skulle vara i början av augusti, att fyra dagar plus ett par nätter ombord på båten till och från Åbo skulle kunna vara lämplig längd. Ca tio personer    anmälde intresse. På grund av alla smittrisker och restriktioner lades planerna på is.

Det går inte att säga när resan kan bli av, men intresset lever, och förr eller senare ska väl planeringen återupptas.

Ifall du är intresserad kan du vända dig till Camilla Berg för att bli informerad:
camillaberg8888@gmail.com

ISLANDSRESA

Förra året påbörjades planer på en resa till Island.

Vi har inte gett upp tankarna på resan. Men när resan och anmälning till resan ska kunna ske får vi återkomma till.

Hör gärna av dig till Lars-Olov Wallin
wallin.larsolov@gmail.com ; 070171 48 29 om du är intresserad.

SØNDERJYLLAND?

I NOS nummer 4/2020 var södra Jylland något av tema. Kanske skulle vi kunna göra en föreningsresa till de trakterna, någon gång när det väl blir möjligt.

Tycker du att det är en intressant idé må du gärna höra av dig till  Anders Schærström
anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28

GOTSKA SANDÖN

För första gången på mycket länge blev det ingen föreningsresa till Gotska Sandön under 2020 – det gick ju överhuvudtaget inga organiserade resor dit under det märkliga året. Och att sitta inne i en båt med andra personer drygt 3 timmar hade förstås varit oklokt och att insjukna på Ön riskabelt, så tråkigt men förståeligt att trafiken låg nere.

Vi undrar ju hur det ser ut där nu och hur mycket de fina vandringslederna växt igen. Hur det blir med resor till sommaren vet vi  ännu inte, men vi hoppas att vi får återse ön då.

Vill du också göra det – eller se den för första gången – så kan du höra av dig till oss:

anders.schaerstrom@telia.com eller e.elvers@bredband.net.

Vi hoppas ha mera uppgifter när nästa program ställs samman.

***