Gå till innehåll

På gång

Program, hösten 2022

TRÄDVANDRING I HUMLEGÅRDEN

Lördag 24 september klockan 11

Vi samlas utanför Kungliga biblioteket och går runt i parken i cirka två timmar. Under den tiden tittar vi närmare på 27 av de 92 trädslagen, som finns i parken enligt den senast utgivna foldern. Efter vandringen kan de som önskar ta en fika i caféet i parken.

Ingen föranmälan.

Vid frågor kontakta Eva Innings tel 070 491 67 14

____________________________________________________________________________   

ALBYSJÖN RUNT + TVÄTTERI-MUSEET

Söndag 23 oktober kl 9.35

Vi träffas på perrongen på stn Masmo, tåg från T-Centralen kl 8.47 kommer till stn Masmo (linje 13 mot Norsborg) kl 9.33. Vi går sedan runt Albysjön, ca 9 km, som jag räknar med tar ca 3 timmar plus matsäcksrast ca 30 min nära Flottsbro och att vi alltså är tillbaka runt kl 13. Vi har då tillfälle att se tvätteri-museet (se www.tvatterimuseet.se), inträde 40 kr, där det denna dag mellan kl 12 och 14 demonstreras hur tvätt gick till i gamla tider ("höstbyken").

T-banetiderna är hämtade i början av augusti och gäller åtm i september, oktober ej tillgängligt.

Anmälan senast thorsdag 20 oktober till Erik Elvers sms 073 852 63 99 eller e -mäle erik.elvers@gmail.com. Ev ändring i tidtabellen meddelas då.

____________________________________________________________________________   

FINLAND OCH SVERIGE – OSKILJAKTIGA VÄNNER?

Tisdag den 8 november kl. 18.00

hos Sverigefinska Riksförbundet, Bellmansgatan 15 NB (nedre botten). (T-stn Mariatorget)

Vänskapen mellan Finland och Sverige framstår som självklar. Århundraden som ett gemensamt rike. Efter drygt 75 år av neutralitetspolitik förändras säkerhetsläget. Plötsligt väljer både Finland och Sverige att söka Nato-medlemskap. Men i samråd med varandra. Hand i hand. Vänskapen lever. Finland och Sverige framstår som oskiljaktiga vänner trots helt olika språk, trots olika erfarenheter.

Anne Hedén är universitetslektor i historia med Finlands moderna historia som ett av sina specialområden och har nyligen arbetat med ett projekt om Sverige och det finska inbördeskriget. Bengt Lindroth har en gedigen erfarenhet som Norden-korrespondent, är författare till boken Vi som inte var med i kriget, nyligen också till artikeln Finland – från lillebror till föredöme (Fokus 2022-08-24).

Samtalsledare Anders Ljunggren

Föranmälan senast den 6 november till Anders Schærström, 070 693 91 28; anders.schaerstrom@telia.com

Avgift (inklusive fika): 50 kronor

Samarrangemang för FNSiN, Föreningen Norden, Sverigefinska Riksförbundet och  Studieförbundet Vuxenskolan.

___________________________________________________________________________   

SENHÖSTVANDRING VID MAGELUNGEN

Söndag 13 november kl 10.30

Vi samlas vid spärrarna på t-banestn Farsta Strand (ändhållplats linje 18, res i slutet av tåget). Man kan även ta sig dit med pendeltåg till dess station Farsta Strand plus kort promenad, T-tåg från T-Centralen 10.05 anländer kl 10.29.

Vi letar oss sedan ner till sjön Magelungen och går bron till Huddinge-sidan och sedan genom villakvarter till Farstanäset som på 30-talet var tältplats för semesterfirare och bostadslösa. Vi har lunchrast på Näset innan vi återvänder till Farsta Gård via en annan bro och går sedan upp till T-stationen vid Farsta Centrum vilket invigdes 1960.

Total längd ca 8 km, lugn takt.

Det här är ju långt fram på hösten, skulle vädret vara helraspigt skjuts vandringen till våren (meddelas i så fall senast lördag 12 nov).

Anmälan senast fredag 11 november till Erik Elvers, e-mäle erik.elvers@gmail.com alt. sms 073 852 63 99.

____________________________________________________________________________   

HÖSTMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie höstmöte den 25 november kl 18.00 i lokalen Göken, Baltzar von Platens gata 9

Dagordning

1 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän.

2 Fastställande av röstlängd

3 Mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordningen

5. Protokoll från föregående allmänna möte

6. Val av styrelse för 2023

7. Val av revisor och revisorssuppleant för 2023

8. Val av valberedning

9. Fastställande av årsavgift för 2023

10. Förslag till budget 2023

11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före höstmötet)

12. Aktuell information om samarbete med andra organisationer etc.

13. 50-års jubileum.

14. Övriga ärenden

Efter mötesförhandlingarna bilder och berättelser från sommarens föreningsresa till Jylland.

 Föreningen bjuder på fika med danska smaker.

                          VÄLKOMNA!

____________________________________________________________________________   

ANDHÄMTNING I ADVENT        

Fredag den 9 december klockan 18

Föreningslokalen, Fatburs Kvarngata 14.

För att komma in ring till Föreningslokalen från port-telefonen.  Du kan även ringa till Soili tel 072 992 16 69.

Skön julstämning och trevlig samvaro i decembermörkret. Som vanligt vankas glögg, smörgås, julmust/julöl, risgrynsgröt, kaffe med lussekatt och pepparkakor, frukt och julgodis.

Högläsning av julberättelser och, naturligtvis, om julen i Mumindalen.

Kostnad: 80 kronor.

Föranmälan nödvändig, senast den 5 december till Anders Schærström, tel/sms 070 693 91 28;   eller e-post, anders.schaerstrom@telia.com

***