Gå till innehåll

På gång

Program, våren 2021

På grund av det rådande osäkra läget med smittspridning kan vi inte med säkerhet boka in några programpunkter de allra närmaste månaderna. Ifall läget förändras på ett eller annat sätt – förhoppningsvis till det bättre – kommer vi att tillkännage ändringarna i brev till våra medlemmar och här på nätet.

VÅRMÖTE

Fredag 19 mars

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie medlemsmöte.
Vi återkommer om klockslag och plats

Dagordning

1.Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av dagordningen.

5. Protokoll från höstmötet.

6. Verksamhetsberättelse för 2020.

7. Resultat för 2020.

8. Revisionsberättelse

9. Fastställande av balansräkning för 2020.

10. Fråga om ansvarsfrihet för 2020 styrelse.

11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före vårmötet)

12. Fyllnadsval till funktionärsposter.

13. Information om samarbete med andra föreningar.

14. ”Godkännande av styrelsen hantering av Vår- och Höstmöte 2020”.

 15. Övriga frågor

Kaffe/thé och smörgås serveras.
Välkomna!
Styrelsen

VANDRING SÄTRA-LILJEHOLMEN

Söndagen 21 mars kl 9.30

Denna vandring var planerad till mitten av november, men sköts upp eftersom den för många skulle ha inneburit kollektivresor till startpunkten. Vi hoppas på att läget är bättre i mars, men självklart finns en risk att den ånyo måste anstå.

Samling T-banestn Sätra (vad jag ser finns bara utgång i östra änden av perrongen). Vi går ner mot Mälaren, ca 1 km, och sedan längs eller i närheten av den huvudsakligen på stigar / gångvägar upp till Vinterviken och därifrån till Liljeholmen. Ca 15 km, möjligheter att avbryta på vägen. Vi går någorlunda raskt.

Lunch- och te/kafferaster.

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast thorsdag 18 mars.

Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget så motiverar.

VÅRKVÄLLSVANDRING VID NORRA BRUNNSVIKEN

Slutet av april eller början av maj

Förhoppningsvis kan den traditionella vårkvällsvandringen i Bergshamra och Ulriksdals Slottspark genomföras. Notis kommer i nästa NOS.

KONSTEN I SÖDERORT—BREDÄNG

Någon gång i maj-juni

En rundvandring i Bredäng hade planerats till november men måste skjutas upp. Vi hoppas att den kan genomföras fram i vår. Notis kommer i nästa NOS.

EV VANDRING UTMED SVINDERSVIKEN

Vid vandringen på bl a Kvarnholmen i början av hösten såg vi att det går en vandringsväg utmed Svinders-viken (ett par av deltagarna gick den tillbaka till Söder), och evt hinner vi med en vandring där under andra kvartalet under den sedvanliga förutsättningen att man coronasäkert kan ta sig till start och slutpunkt.

Hur som helst är huvudspåret båt Nybroplan - Nacka Strand (alternativt buss Slussen - Nacka Forum) och sedan promenad till Svindersviken och utmed den västerut. Förhoppningsvis kan det bli ett cafébesök utmed vägen, annars matsäckslunch, innan vi kommer fram till Hammarby Sjöstad där man kan ta tvärbana eller båt.  Notis kommer i nästa NOS.

CALLES KLIMP

Troligen i maj

En av de vandringar som kunde genomföras under hösten gick utmed södra Edsviken från Stocksundet till Danderyds Sjukhus, förbi klipphällen ”Calles Klimp”. Alla som var intresserade hade dock inte tillfälle att delta så den kommer att upprepas fram i vår.

***

RESPLANER

På grund av den välbekanta smittrisken pausades de väl utvecklade planerna på föreningsresor. Planeringen återupptas så snart omständigheterna medger det.

ESTLANDSCYKLING ?

Vi planerade en cykling i Estland ca en vecka i juni 2020, men den blev av naturliga skäl inställd. Vi hoppas dock att läget normaliserats till nästa sommar så att den kan genomföras då.

Resrutten var färja till Tallinn, sedan ner åt SO genom landet till Tartu (Dorpat), därifrån upp till Finska Viken och tillbaka till Tallinn.

Dagsetapperna som längst ca 90 km (här och där verkade det vara långt mellan lämpliga boenden) men flera dagar med ca 60 km.

De som är intresserade att delta i år, sannolikt i början eller mitten av juni, ombedes höra av sig till Erik Elvers, e-mäle e.elvers@bredband.net.

NYLAND 

Innan viruset slog till på allvar diskuterade en grupp medlemmar planer för en resa till Nyland – tid, längd och platser att besöka. Vi kom då fram till att lämplig tid skulle vara i början av augusti, att fyra dagar plus ett par nätter ombord på båten till och från Åbo skulle kunna vara lämplig längd. Ca tio personer anmälde intresse. På grund av alla smittrisker och restriktioner lades planerna på is.

Det går inte att säga när resan kan bli av, men intresset lever, och förr eller senare ska väl planeringen återupptas. Ifall du är intresserad kan du vända dig till Camilla Berg för att bli informerad:

camillaberg8888@gmail.com

ISLANDSRESA

En kväll i januari (förra året) kom 20 medlemmar till ett inledande möte för att diskutera upplägg, planer etc.

En studiecirkel kördes några gånger för att ge utökade kunskaper om landet. Någon resa har inte kunnat genomföras. Men i dessa corona-tider kan det vara bra att ha något att se fram emot.

Hör gärna av dig till Lars-Olov Wallin, wallin.larsolov@gmail.com, om du är intresserad.

SØNDERJYLLAND?

I förra numret av NOS var södra Jylland något av tema. Kanske skulle vi kunna göra en föreningsresa till de trakterna, någon gång när det väl blir möjligt. Tycker du att det är en intressant idé må du gärna höra av dig till Anders Schærström anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28

GOTSKA SANDÖN

För första gången på mycket länge blev det ingen föreningsresa till Gotska Sandön under 2020 – det gick ju överhuvudtaget inga organiserade resor dit under det märkliga året. Och att sitta inne i en båt med andra personer drygt 3 timmar hade förstås varit oklokt och att insjukna på Ön riskabelt, så tråkigt men förståeligt att trafiken låg nere.

Vi undrar ju hur det ser ut där nu och hur mycket de fina vandringslederna växt igen. Hur det blir med resor till sommaren vet vi ännu inte, men vi hoppas att vi får återse ön då. Vill du också göra det – eller se den för första gången – så kan du höra av dig till oss: anders.schaerstrom@telia.com eller e.elvers@bredband.net.

Vi hoppas ha mera uppgifter när nästa program ställs samman i mars.

***