Gå till innehåll

Om oss

Sedan 1973 har FNSiN flitigt verkat för att förmedla kunskaper om natur och samhälle i Norden.

De flesta av oss bor i Stockholmstrakten, men alla är välkomna som medlemmar, oavsett bostadsort. Vi ordnar exkursioner och resor runtom i Norden (i ganska vid mening), naturligtvis även i Sverige. Det går bra att komma med tips och förslag till resmål och teman.

FNSiN är en fristående ideell förening – partipolitiskt och religiöst obunden – för alla som är intresserade av miljö och levnadsvillkor, särskilt i nordliga trakter. Syftet är att vi vill lära oss mer, i trevliga former, under mottot:

VI UPPTÄCKER TILLSAMMANS.

Det betyder att alla kan bidra – med kunskaper och med frågor – och att vi strävar efter att lära oss genom exkursioner, föredrag, resor, studiecirklar mm. Det kan handla om fåglar, växter, geologi, historia, fornminnen, ortnamn, … eller aktuella miljöfrågor. Vi försöker gärna se på naturen och samhället ekologiskt – hur naturen och samhället påverkar varandra - t.ex. genom att studera ett landskap.
Ofta är det någon medlem som leder en vandring, en cykelfärd eller en annan upptäcktsfärd, eller som delar med sig av sina kunskaper i ord och bild. Ibland engagerar vi gästande specialister som föredragshållare – vi har ett stort nätverk av vänner och bekanta, närbesläktade föreningar m.fl. som delar våra intressen.