Gå till innehåll

Om oss

På grund av den pågående smittspridningen av Covid19 och myndigheters direktiv och rekommendationer kommer FNSiNs program att påverkas.

De flesta av våra programpunkter sker utomhus och kan nog avhållas. Det är arrangören som i varje fall avgör om vi genomför aktiviteten eller ej.

Förändringar kan ske snabbt och vi vet inte hur det hela kommer att utvecklas.

Information kommer att fortlöpande lämnas via våra digitala medlemsbrev och på vår hemsida.

FNSiN är en fristående ideell förening – partipolitiskt och religiöst obunden – för alla som är intresserade av miljö och levnadsvillkor, särskilt i nordliga trakter. Syftet är att vi vill lära oss mer, i trevliga former, under mottot:

VI UPPTÄCKER TILLSAMMANS.

Det betyder att alla kan bidra – med kunskaper och med frågor – och att vi strävar efter att lära oss genom exkursioner, föredrag, resor, studiecirklar mm. Det kan handla om fåglar, växter, geologi, historia, fornminnen, ortnamn, … eller aktuella miljöfrågor. Vi försöker gärna se på naturen och samhället ekologiskt – hur naturen och samhället påverkar varandra - t.ex. genom att studera ett landskap.
Ofta är det någon medlem som leder en vandring, en cykelfärd eller en annan upptäcktsfärd, eller som delar med sig av sina kunskaper i ord och bild. Ibland engagerar vi gästande specialister som föredragshållare – vi har ett stort nätverk av vänner och bekanta, närbesläktade föreningar m.fl. som delar våra intressen.