Gå till innehåll

Våra publikationer

Genom åren har vi gett ut åtskilliga böcker och småskrifter. En del av dem har haft samband med resor. De flesta är slutsålda, men några finns kvar i lager.

Beställningar expedieras av Erik Elvers, e.elvers[a]bredband.net
Illerstigen 28,  171 71  SOLNA
Telefon: 08-85 84 88; 073-852 63 99

 

Föreningens skrifter beställes genom inbetalning till postgiro 67 01 50 - 2.
Ange avsändare och vad beställningen avser.
Priserna inkluderar moms. Vid postbefordran tillkommer dock portokostnad. (För återförsäljare gäller andra priser. Kontakta oss.)


Titel
Beskrivning
ISBN-nr
Pris (SEK)
Medlems-pris(SEK)

Gotska Sandön
en tvärfacklig beskrivning

gotska-sandon-bok-2007

Innehåller artiklar om geologi, dyner, flora, fauna, historia och livet på ön. Den första boken som behandlar ön ur alla synvinklar. Den är rikligt illustrerad med teckningar och fotografier (sv/v) och innehåller förutom faktakapitel även tips om utrustning och vandringar.172 sidor. 4:e upplagan, 2007.


91-85586-09-9

100:-

75:-

De goda ogräsen och Delikatesser från dikesrenen

de-goda-ograsen-framsida

Inte en ren receptsamling, inte en kokbok för vegetarianer eller en bok om hälsokost – men en presentation av växter som i generationer har varit naturliga i kosten men blivit bortglömda. En inspirationskälla med många recept! Huvudförfattare: Ingegerd Hosinsky

TILLFÄLLIGT SLUTSÅLD!


91-85586-08-0

75 :-
 
50:-

Kall ökensand och varma källor från Island

kall-okensand-framsida

En kärleksfull presentation av ett nordiskt land. Om stora avstånd och närhet till naturen, geologi, djur- och växtliv, historia, språk, litteratur, traditioner, mathistoria, naturvård, vistexter mm. 118 sidor. Utg. 1994


91-85586-07-2

50:-
 
30:-

Natur och Samhälle i Estland

estlandsboken-framsida

Utgiven 1991 ger denna bok en bred presentation av Estland vid tiden för självständigheten: arkeologi, geologi, historia, politik, ekonomi, naturvård och miljöproblem, byggnadsminnen och kyrkliga förhållanden. Illustr. 117 sidor.


LIBRIS-ID: 1251294
50:-
30:-

Tyresta

tyresta-framsida

En tvärfacklig beskrivning av ett av mellansveriges finaste vildmarksområden. Rikt illustrerad med kartor och teckningar. 32 sidor.91-8586-02-1
10:-
 
5:-
 
 

Spetsbergen land i norr

 


 

 

50:-
 
30:-
 
 
 

För nedladdning:

ORTNAMN av Christer Westerdahl

Recensenter om:

Kall ökensand och varma källor. En bok om Island

”Efter en entusiasmerande inledning, en kärleksförklaring av bokens redaktör, Erik Elvers, skildar 11 författare i sju huvudavsnitt sakkunnigt och trevligt det isländska landskapet, geologin, naturen, folket med dess kultur, språk och litteratur.
----- Språket, Litteraturen, Folket och dess kultur omfattar ca hälften av denna intressanta bok. ... Den yngsta föfattaren är Helena Bergström, ännu tonåring, som har ett trevligt bidrag om det Isländska språket - dialekter, slang och språkvård. ... Helenas far, Jan Bergström, ... riks-museiprofessor, har också bidragit till boken med ett kapitel om Naturfilosofi i Eddan, Underhållande läsning. i sin tolkning visar Jan vilken djup insikt om vatt­nets kretslopp som människorna hade redan under vikingatid.
--- Nästa gång jag förbereder en islandsresa kommer jag att lägga den här boken på mitt nattduksbord ...”
Erik Norling i SGU-information 2/1995

”Detta är inte alls en resehandbok i den meningen att läsaren får veta allt om sevärdheter och hotellalternativ. Det är snarare en överkurs där elva författare ... berättar om olika aspekter på isländskt liv. En del av texternas kunskapsområde är helt unik och finns normalt inte i en Islandsbok. Här finns artiklar om olika naturområden, om folket, språket, djurlivet och historien. Här finns också texter om hälsotillståndet och islandshästen, om mat och konstmusik. Det är en utmärkt skrift som ger mersmak och som lockar till egna exkursioner. Det är klokt och kunnigt folk som skrivit väl, sakligt men inte tråkigt, detaljerat men inte överfyllt. Boken är mycket lämplig för studiegrupper och naturligtvis som komplement till en vanlig resguide. ...”
Ulf Schenkmanis för Bibliotekstjänst.

De Goda Ogräsen:

Detta är en bok som knappast är skriven att läsas från pärm till pärm … utan snarare ska ses som en uppslagsbok i det lilla formatet. … Jag föreställer mig att boken kan bli en liten guldgruva för att bredda och konkretisera biologiundervisningen om vilda växter liksom att vara en tillgång för undervisningen i hemkunskap. (Lars Ljunggren i Biologen 3/2004) En till det yttre anspråkslös bok med rolig information för den växt- och matnyfikne. (Annika Ågren i Sydsvenskan, 25 augusti 2004) Och vem säger nej till ”lövsprickningsstuvning”?! (Cajsa Stenmark i Vi nr 17, 2004)

Från (Flora Nordica) till .. Linnés blomsterur … löper en spröd men glödgad tråd tillbaka till Linné. Ett par andra enkla men innehållsrika böcker vill jag knyta ihop med samma tråd: De Goda Ogräsen och Delikatesser från Dikesrenen, ... Läs, odla, skörda, njut – av såväl det tuktade som det vilda! (Eva-Lena Neiman i Sveriges Natur 4/2004)

” … det yttre bedrar för innehållet ger många intressanta inblickar i vad de vilda örterna betytt för människors överlevnad. De spelar fortfarande en roll även om det nu mer handlar om att ge omväxling och höja smaken på vardagsmaten. … … Min självkännedom säger mig att jag varken kommer att tillaga nässelsoppa, askdricka, maskrosbröd eller lövspricksstuvning. Inte heller tror jag att jag kommer att följa författarens råd att sluta föra en kamp mot ogräsen i trädgården och istället äta upp dem! Däremot kommer boken, med sin kulturhistoria, att ge mig ytterligare en dimension till sommarens naturupplevelser.” ( Gudrun Winfridsson i Utblick Folkhälsa, 3-2004)

Gotska Sandön

(Fjärde, omarbetade upplagan)
Den blir bara tjockare och fylligare för varje gång den kommer ut, boken "Gotska Sandön, en tvärfacklig beskrivning". När första upplagan kom för 30 år sedan var den på runt 100 sidor, nu kommer fjärde upplagan som innehåller drygt 170 sidor. Boken ges ut av Föreningen Natur och samhälle i Norden.

En hel del nytt har alltså kommit till genom tillägg och uppdateringar. Delen om sälarna har bytts ut med en ny uppsats av Anna Roos och Olle Karlsson på Naturhistoriska Riksmuseet och eldsjälen Erik Elvers medverkar med ett helt nytt kapitel där han tar upp olika hot mot ön, allt från oljeutsläpp till avbemanning. Han har också gjort smärre tillägg i Tryggve Siltbergs utmärkta Sandö-historia, där han kompletterat med fjolårets brand men där fortfarande Domänverket förvaltar ön.

Annars är det mesta kvar från tidigare i denna utmärkta faktabok om Sandön, ja den bästa som finns i sitt slag. Man kan läsa om geologi, om fåglar och skalbaggar, fornlämningar, strandningar och mycket annat. En välfylld lista över filmer och litteratur om Sandön finns också att studera.”
(Ola Sollerman, Gotlands Tidningar)

 

Tidigare utgivna och slutsålda

Sydvästgrönland
Ur Uppsalas historia
Ortnamn
Bruk i Uppland
En färd till Island 1977
Island i NOS (Särtryck av artiklar från föreningstidskriften)