Gå till innehåll

GDPR

Föreningen Natur och Samhälle i Nordens personuppgiftspolicy

Som medlem i föreningen krävs det att föreningen får hantera dina personuppgifter enligt nedan.

I vårt medlemsregister samlas enbart sådana uppgifter som är nödvändiga för föreningens arbete. Föreningen behöver följande uppgifter för att kunna bedriva föreningens verksamhet på ett korrekt sätt: namn, adress, mailadress, telefonnummer. Dessa personuppgifter krävs för att kunna skicka ut information.

Deltar du i en studiecirkel som föreningen har i sammarbete med Vuxenskolan behöver vi även personnummer för att få bidrag. Dessa personuppgifter lämnar vi till Vuxenskolan och behåller inte för eget bruk.

Föreningen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för föreningens arbete. Föreningen minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Som medlem har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade och att få uppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Personuppgiftansvarig i föreningen är styrelsen, se föreningstidningen NOS. Man kan nå styrelsen på styrelsen[a]fnsin.nu