Gå till innehåll

På gång

 

Program, hösten 2018


Programpunkter kan tillkomma, ändringar kan inträffa, liksom tips om intressanta begivenheter hos andra föreningar. Dessa meddelas i så fall via e-post till föreningens medlemmar.

SVAMPDAGS
Till alla naturvänner.

Det börjar finnas svamp i skogen nu, trots den torra och heta sommaren. Är det inte dags att få igång svampgruppen igen? Morgon– och kvällstidningarna, liksom Land, har många artiklar om svamp just nu, hur man känner igen dem och hur man kan skilja de goda från de giftiga. Det finns så många arter som är värda att känna till, förutom kantareller och stensopp (Karl Johan), som tycks vara de mest populära svamparna i Sverige. Många vågar bara plocka kantareller.

Om gruppen ska fungera, måste den struktureras. Det kan jag göra och jag kan skicka notiser och tips härifrån, men jag kan av förklarliga skäl inte organisera utflykter, men det kan man ju turas om att göra. Det behöver inte bli betungande. Det vore också intressant att samarbeta med närstående föreningar, som Naturskyddsföreningen, om detta. Hör av er till mig, Ingegerd Hosinsky, E-mäle: farmorcecilia@hotmail.com

HAVTORNSPLOCKNING
Lördag 29 september kl 09.00

Vi far från Bergshamra torg kl 9.00 (T-stn Bergshamra norra uppgången)
Föranmälan till Erik Elvers, e.elvers@bredband.net, 0738-526399, eller Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com, 070-693 91 28, 08-758 30 03, senast onsdag 26 sept.

Säg till om du behöver eller kan erbjuda bilplats. Utrymmet i tillgängliga bilar är alltid avgörande för hur många som kan följa med. Om vi behöver hyra bil bör det förberedas i god tid.

För detaljer, se förra numret av NOS, eller hemsidan.

OKÄNT ÖLAND ÅLAND
Resa i maj 2019. Studiecirkel i höst

En resa till Åland planeras till vecka 20 nästa år. För att öka kunskapen om Åland och planera resan tillsammans startar en studiecirkel fyra tisdagar med början 2 oktober kl 17-19.30.

Studiecirkeln: Anmälan till Nina Bohigas, Nina_bohigas@hotmail.com; 070-4547724
senast 28 september.

Info om lokal kommer att skickas till dem som har anmält sig.

NORDISKT GENRESURSCENTER  (NordGen)
Tisdag den 6 november kl 18.
Föreningen Nordens kansli, Drottninggatan 30

Efter den torra och varma sommaren är frågan om hur vi ska klara vår framtida matproduktion mer aktuell än någonsin. En viktig nyckel till svaret ligger i de genetiska resurser som finns i våra växter, djur och skogar. Genetisk mångfald är en naturresurs som är mångdubbelt mer värd än olja och diamanter. I de nordiska länderna har vi valt att samarbeta kring det enorma ansvar det innebär att ta hand om dessa resurser. Detta ansvar ligger hos Nordiskt Genresurscenter (NordGen) som är en institution under Nordiska Ministerrådet. NordGen ansvarar även för driften av Svalbards Globala Frövalv som ligger insprängt i ett berg på permafrostens Svalbard, cirka 1300 km från Nordpolen. Frövalvet som innehåller säkerhetskopior av mer än en miljon fröprover från en mängd genbanker runt om i världen, är en viktig försäkring för att trygga världens framtida livsmedelstillgång.

Sara Landqvist är kommunikatör på NordGen och arbetar till vardags på huvudkontoret i Alnarp. Hon kommer att berätta mer om NordGen, Svalbards Globala Frövalv och varför arbetet med att bevara genetisk mångfald är så viktigt. Se även www.nordgen.org.

Fika med ostmacka serveras. 50 kronor för det hela.

Föranmälan av praktiska skäl önskas senast den 5 november till Anders Schærström,  anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.

Samarrangemang för FNSiN, Föreningen Norden Stockholm och Studieförbundet Vuxenskolan

 

SENHÖSTVANDRING: VANDRING PÅ LIDINGÖN
Söndag 11 november kl 9.51

Vi går från Lidingöbanans hpl Kottla runt Kottlasjön och sedan förbi Långängen mot inrdelen av Kyrkviken och vidare till Ropsten på stigar och smågator. I händelse av dåligt väder eller skoskav finns många möjligheter att avbryta tidigare. Lunchpaus någon stans på vägen, kanske även någon te/kafferast. Hur långt vi går beror på vädret men sannolikt 10-15 km.

Samling på på Kottla hpl kl 9.51 (tåg avgår från Ropsten kl 9.39).

Anmälan till Erik Elvers senast thorsdag 8 nov, sms 0738-526399 eller e-mäle e.elvers(@bredband.net

HÖSTMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie höstmöte  16 november kl 18.00  i IFFI:s lokaler, Norrtullsgatan 45 (Borgerskapets Enkehus)

  Dagordning

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Protokoll från föregående allmänna möte
 6. Val av styrelse för 2019
 7. Val av revisor och revisorssuppleant för 2019
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av årsavgift för 2019
 10. Förslag till budget 2019
 11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före höstmötet)
 12. Aktuell information om samarbete med andra organisationer etc.
 13. Övriga ärenden

Efter mötesförhandlingarna  uppmärksammas Island som i år firar 100 år som självständig nation. Erik Elvers berättar om bakgrunden till den isländska självständighetsdagen 1 december och  visar bilder bl.a. från sina besök på Island från 1965 och framåt.

Föreningen bjuder på kaffe, te och smörgås. Vi ska försöka åstadkomma en isländsk vinkling på trakteringen.

VÄLKOMNA!

ANDHÄMTNING I ADVENT
Fredag den 14 december klockan 18 

Fatburs Kvarngata 14, våning -2.

Ring föreningslokalen från porttelefonen.

Gröt, glögg och mumintroll … Den här traditionen ger sig inte. Som vanligt vankas glögg, julgröt och annan säsongsmässig mat och dryck. Högläsning och kanske något annat inslag med anknytning till jul.  Vi tar tillfället att ventilera upplevelser och förslag till nya programpunkter.

Kostnad: 60 kronor.

Föranmälan nödvändig senast den 10 december till Soili Bisi Ström, sms: 0729921669, eller e-post till soibis@outlook.com  eller

Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.

***