Gå till innehåll

På gång

 

Program, vintern 2018 med utblickar mot våren och sommaren

Programpunkter kan tillkomma, ändringar kan inträffa, liksom tips om intressanta begivenheter hos andra föreningar. Dessa meddelas i så fall via e-post till föreningens medlemmar.

SKIDÅKNING

Vågar vi hoppas på skidföre i våra trakter? Även om det varit dåligt med den saken i flera år så håller vi beredskap. Och om du kan tänka dig att göra sällskap – i Nackareservatet, kring Skavlöten, på Lovön eller någon annanstans får du gärna höra av dig.

Anders Schærström  anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28, 08 758 3003

Lars-Olov Wallin ,  lars-olov.wallin@home.se eller  0701714829

Och annars har vi ett tips: Vi och flera andra från FNSiN har genom åren flera gånger deltagit i en gruppresa till Tänndalen, alltid i vecka 9, snösäkert i varierad terräng, gemensam hushållning. Kontakta arrangören Daniel Ahl daniel.ahl@utbcentret.se; 073 570 39 43; 08 777 78 78

VEM VAR EGIL SKALLAGRIMSSON?

Tisdag den 23 januari kl 18

Bergshamra Bibliotek  Biblioteket ligger i Bergshamra Centrum, helt nära T-bane-utgången mot Bergshamra Torg.

Den fornnordiska gestalten Egil Skallagrimsson blev på nytt aktuell genom nyutgåvan av Islänninga-sagorna (2014)och den vackert illustrerade boken ”Islänningasagor, händelser, platser och bilder” med ett urval episoder ur sagosamlingen.

Nanna Hermansson ger oss en inledning till sagosamlingen, berättar om gestalten och läser valda stycken ur hans saga.  Nanna Hermansson är nordist med starka band till Island och har i många år arbetat för att sprida kunskaper om landet.

Fika serveras.

Föranmälan krävs inte men av praktiska skäl får du gärna säga till om du tänker komma.

Kontaktperson: Anders Schærström,

anders.schaerstrom@telia.com;

070 693 91 28; 08 758 3003.

Samarrangemang med Föreningen Norden och

Studieförbundet Vuxenskolan

 

BIN I STAN

Onsdag den 14 februari kl 18

hos U&We, Stora Nygatan 45.

 Bin är flitiga och sympatiska, eller hur? Dessutom är de, som pollinerare, livsviktiga för växtlighet och för oss. ”Bin i Stan” är ett initiativ från hållbarhetsbyrån U&We, som bl.a. står för en vision om Ekoparken som en pollinerarvänlig zon.

Göran Wiklund kommer att berätta för oss om ekosystemtjänster i allmänhet och särskilt i stadsmiljöer, om pollinerarnas utsatta situation, om biologisk mångfald och vad man kan göra själv för att förbättra betingelser för pollinerande insekter, om bisamhällen och vad bina har för sig i kupan.

Avgift: Gratis för FNSiN-medlemmar. 50:- för andra.  Fika serveras.

Utrymmet är förstås begränsat. Anmäl dig därför i förväg till Anders Schærström

anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28, 08 758 3003

 

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET - NATURE ILLUSIONS
Måndag 20 februari kl 16.30
Besök på Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati där Erik Johanssons fotografiska illusioner visas fram till 11 mars.
Erik Johanssons optiska kompositioner som experimenterar med våra invanda förväntningar fascinerar, roar och utmanar ögat. I motsats till traditionell fotografi tar Erik Johansson, född 1985, inte ögonblicksbilder, utan fångar idéer med hjälp av sin kamera och fantasi. Den färdiga bilden är en tidskrävande process som ofta består av en kombination av hundratals fotografier sammanfogade till en. Inspirationen till bilderna är främst från uppväxtmiljön hemma i Götene i Sverige. Han har fått Naturvårdsverkets pris Årets naturfotograf och ställer ut 25 av sina verk på Naturhistoriska riksmuseet.
Gratis inträde på museet. Vi ses innanför huvudingången. Se även http://www.nrm.se/besokmuseet/utstallningar/tillfalligutstallningnatureillusions.9004982.html
Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers(at)bredband.net eller 0738-526399 senast fredag 17 februari.   

              VÅRMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie medlemsmöte

onsdag den 14 mars kl 18.00 i IFFI:s lokaler, Norrtullsgatan 45 (Borgerskapets Enkehus)

Dagordning

1.Val av mötesordförande, sekreterare och två  justerare.

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Protokoll från höstmötet.
 5. Verksamhetsberättelse för 2017.
 6. Resultat- och balansräkning för 2017.
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av balansräkning för 2017.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för 2017 styrelse.
 10. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före vårmötet)
 11. Fyllnadsval till funktionärsposter.
 12. Information om samarbete med andra föreningar.
 13. Övriga frågor

Kaffe, te och smörgåsar serveras .

Efter mötesförhandlingarna:

Bente af Edholm, Eva och Eric Bolander visar bilder och berättar om  sin resa till Georgien

                       VÄLKOMNA!

 

LÅNGFREDAGSVANDRING (Arr. STF)

30 mars 2018

 Vandring i Nationalstadsparken, cirka 9 km med start vid T- station Gärdet, utgång mot Brantingsgatan, vid spärren, kl 10.30.

Vi vandrar över sportfältet, fram till Lidingöbro värdshus via Kaknäs och förbi Isbladskärret och slutar vid Blockhusudden. Vandringen sker på stigar och vägar i lugnt tempo. Matsäck för en rast.

Deltagaravgift 20:- (ta med STFs medlemskort), ej medlem 40:-  Vandringsledare: Mats Gullberg, mobil 070- 570 92 47

I VÅR

Tid och plats för dessa programpunkter meddelas i nästa NOS. Den som vill bli direktinformerad kan vända sig till Anders Schærström anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28, 08 758 3003

 

GRÖNLAND – DJURLIV, MILJÖGIFTER OCH KLIMATFÖRÄNDRING

Preliminärt senare delen av april.

Är det drömjobbet hon har? Ja, för en yrkesbiolog, djurvän och fågelskådare kan det vara så.

Anna Roos är biolog och arbetar vanligtvis på Naturhistoriska Riksmuseet, men det senaste året har hon sin arbetsplats på Grönlands naturforskningsinstitut i Nuuk. Där arbetar hon med att söka aktuell kunskap om vad sälar, valar och andra djur äter och vilka gifter de får i sig. Som fågelskådare har hon inte haft några fritidsproblem. Men på nära håll har hon också mött intressekonflikter mellan valjakt och artskydd. Hon har mycket att berätta.

KLIMATFÖRÄNDRING –  ETT

HISTORISKT PERSPEKTIV

Preliminärt i maj. Kan vi lära av historien, också när det gäller klimatförändringar? Historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist har specialiserat sig på just klimathistoria och vet hur klimatskiften har påverkat samhällen och hur människorna hanterat eller inte hanterat konsekvenserna. Det är insikter som är mycket relevanta i vår tid. Varmare klimat för tusen år ledde till att indianska civilisationer gick under av torka, medan nordbor däremot koloniserade södra Grönland – men försvann några århundraden senare. Den ”lilla istiden”, som kulminerade på 1600-talet, orsakade försörjningskriser på många andra håll. Fredrik har just gett ut boken Klimatet och människan under 12000 år.

TILL SOMMAREN:

GOTSKA SANDÖN 2018

I mer än 40 år har FNSiN besökt Gotska Sandön minst en gång per år. Förutsättningarna har emellertid förändrats i flera avseenden. Pingsten, som en gång var långhelg, är inte längre det självklara tillfället. Var och en kan nu boka resa och logi interaktivt via www.sandoresor.se.

Men om du vill göra sällskap med andra från föreningen behöver vi resonera.  När? I samband med nationaldagen som i år infaller en onsdag? Vid midsommar? Kanske under hög- eller sensommaren, när badtemperaturen nått en behaglig nivå?

Hör av dig så snart du har funderat över saken till någon av oss, så kan vi försöka samordna.

Anders Schærström,

anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28;08 758 30 03,

Erik Elvers, e.elvers@bredband.net, 0738 526 399,

CYKLING PÅ GOTLAND

Några som var med och cyklade på Gotland (södra delen) veckan före midsommar 2016 visade då fortsatt intresse för gotlandscykling.

Därför föreslår jag att vi cyklar på norra delen av ön vecka 24 eller 25. Färdväg, inkvartering etc. är ännu inte klar, men det får vi ta upp på en träff i april.

Alla intresserade av cykling är välkomna att  senast 1 april  kontakta Lars Olov : lars.olov.wallin@home.se eller 070-171 48 29