Gå till innehåll

På gång

 

Program, hösten 2017

Programpunkter kan tillkomma, ändringar kan inträffa, liksom tips om intressanta begivenheter hos andra föreningar. Dessa meddelas i så fall via e-post till föreningens medlemmar.

 

NATUR OCH KULTUR VID BRUNNSVIKEN

Lördag 30 september
Samling vid Linvävartorpet kl 10.30, vid buss 515 hpl (från stan).
Vi vandrar längs Brunnsvikens strand, Stallmästargården - Bellevue - Kräftriket till Universitetet, ca 7 km. Ta med matsäck för en rast.
Kostnad 20 kr, ta medlemskort, ej medlem 40 kr.
Ledare Mats Gullberg 070 - 570 92 47
Arrangör: STF Stockholm

HAVTORNSPLOCKNING

Lördag 7 oktober kl 09.00
Utfärd till stranden utanför Grisslehamn där vi brukar kunna plocka havtorn (gulröda mycket C-vitaminrika bär). Observera att bärtillgången inte kan garanteras. De har dock mycket smak och syra så även små mängder räcker länge. Tillfälle till bad.
Vi far från Bergshamra torg kl 9.00 (T-stn Bergshamra norra uppgången) och stannar till i Grisslehamn för att köpa rökt fisk både på vägen till och från plockstället.
Vi är tillbaka i Bergshamra ca kl 16.
Föranmälan till Erik Elvers, e.elvers@bredband.net, 0738-526399, eller Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com, 070-693 91 28,08-758 30 03, senast onsdag 4 okt.

Säg till om du behöver eller kan erbjuda bilplats. Utrymmet i tillgängliga bilar är alltid avgörande för hur många som kan följa med. Om vi behöver hyra bil bör det förberedas i god tid.

 

SVERIGES FÖRSTE POLARFORSKARE
Linnélärjungen Anton Rolandson Martin och hans resa till Spetsbergen 1758.
Torsdag den 12 oktober kl 18.
Föreningen Nordens kansli. Drottninggatan 30. OBS! Vi bevakar porten för att släppa in. Föranmälan nödvändig.
Jonas Hagstöm, intendent på Naturhistoriska riksmuseet, berättar om den minst kände av Linnés apostlar, Anton Rolandson Martin (1729 – 1785) som 29 år gammal skickades av Linné till Arktis för att samla naturalier. Färden skedde med en svensk valångare till farvattnen väster om Spetsbergen. Syftet med resa, att jaga val och säl ute till havs, kombinerat med svåra isförhållanden längs kusterna gjorde att Martin bara fick en chans att gå i land och detta bara under två timmar. Men hur gick fartygets färd och exakt var gick Martin i land? Genom hårdgranskning av hans dagbok och meteorologiska rapport från resan har det gått att skissa fartygets troliga rutt och ringa in hans landstigningsplats. Jonas Hagström har själv deltagit i två expeditioner till Spetsbergen, senast i september 2017.
Avgift: 50 kronor. Lätt måltid ingår.
OBS! Föranmälan är nödvändig för vår planering. Kontaktperson: Anders Schærström, 070 693 9128; 08 758 3003; anders.schaerstrom@telia.com.
Samarrangemang med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan

 

SVAMPTIDER - EXKURSION 

Djurgården, tisdag 17 oktober kl 10.
Liksom förra hösten erbjuder den kände svampexperten Bo Nylén oss att följa med på exkursion.
Vi träffas vid ingången till Nordiska museet på Djurgården kl 10 tisdag den 17 oktober Det har redan kommit mycket svamp i markerna, men han tar också med demonstrationsexemplar!
Eventuellt kan vi senare i vinter ägna oss åt svampstudier med Bo som ledare. Det blir i så fall som studiecirkel mot avgift. Med Bo lär man sig alltid något!
Föranmälan till vandringen senast den 10 oktober: Elisabet Römert (e_rmert@yahoo.se; 076 349 24 16). Avgift beror på antalet deltagare: Maximalt 100 kronor, men vi försöker begränsa den.

FÅGLAR I LITTERATUREN

Tisdag 14 november kl 18.30 i Bergshamra Bibliotek

Fåglar ser vi i naturen, men de förekommer sedan länge även i litteraturen - det må vara verkliga fåglar, fiktiva fåglar, symboler... Vi får några exempel från de senaste 3000 åren. Vi får vara i Bergshamra Bibliotek (T-stn Bergshamra, norra utgången, gå 50 m rakt fram till torget). Biblioteket är stängt, vi släpper in tills föredraget börjar så kom i tid. Föranmälan får gärna göras till föredragshållaren Erik Elvers mäle e.elvers[a]bredband.net eller sms 0738-526399 så jag vet hur många stolar som skall ställas fram.

SENHÖSTVANDRING I ROSLAGEN
Söndag 19 november
Vi går från Angleterre till Karby, först på småvägar och sedan på Roslagsleden (möjligen tvärar vi en kort sträcka genom terräng), 10-15 km.
Buss 676 (mot Norrtälje) från Danderyds sjukhus kl 9.22, till Brottby trafikplats 9.41 där vi byter till buss 665 (mot Vallentuna) som går 10.04 och kommer till hpl Angleterre 10.08. Matsäck för lunch och någon te/kaffepaus. Rejäla skor och i övrigt kläder efter väder.
Anmälan till Erik Elvers e.elvers[a]bredband.net eller 0738-526399 senast thorsdag 16 nov.

TACK VARE HITLER OCH STALIN
Torsdag 23 november kl 18.
IFFI:s lokaler, Norrtullsgatan 45 (Borgerskapets Enkehus)
Under den provocerande rubriken berättar Hans Lundén om de konstnärer och andra kulturpersonligheter från våra grannländer som under nazismen och andra världskriget sökte och fick en fristad i Sverige. Här kunde de berika kulturlivet. Till kretsen hör konstnärer som Endre Nemes, Lotte Laserstein, Ilon Wikland och Egon Møller Nielsen, tonsättaren Eduard Tubin och arkitekter som Arne Jacobsen och Josef Frank.
Avgift 50 kronor, vilket inbegriper kaffe, te och smörgås. (Säg gärna till i förväg att du kommer, så att förtäringen ska räcka.)
Kontaktperson: Anders Schærström, 070 693 9128; 08 758 3003; anders.schaerstrom@telia.com.
Samarrangemang mellan FNSiN, Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan

 

                       HÖSTMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie höstmöte Måndag den 27 november kl 18.00 i IFFI:s lokaler på Norrtullsgatan 45.

Dagordning

 1.  Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Protokoll från föregående allmänna möte
 6. Val av styrelse för 2018
 7. Val av revisor och revisorssuppleant för 2018
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av årsavgift för 2018 10. Förslag till budget 2018
 10. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före höstmötet)
 11. Aktuell information om samarbete med andra organisationer etc. Övriga ärenden

Föreningen bjuder på kaffe, te och smörgås.
Efter mötesförhandlingarna bilder och intryck från föreningens Finlandsresa

 

GRÖT, GLÖGG OCH MUMINTROLL -ADVENTSSTÄMNING
Fredag 15 december kl 18  Fatburs Kvarngata 14
Ring till "Föreningslokalen" från porten.
Att samlas en kväll i advent har blivit en lång tradition i FNSiN. Tid för att koppla av och reflektera. Det vankas gröt, glögg och annan enkel förtäring till ett facilt pris och som alltid blir det en stunds högläsning med anknytning till jul och vinter. För att vi skall kunna beräkna behovet av gröt, glögg m.m. så behöver vi veta i förväg om du tänker komma. Tänk på att utrymmet är begränsat.

Anmäl dig senast onsdag 13 december till
Soili Ström: sms till 0729921669; e-mäle
soibis@outlook.com eller Anders Schærström,
08-758 30 03; 0729 92 16 69;
anders.schaerstrom@telia.com,

 

Tips från andra:

Tove Jansson – jämngammal med Finland

Mumintrollens mamma Tove Jansson var visserligen tre år gammal när Finland fick sin självständighet – men berättelsen om hennes liv är också berättelsen om Finland. Kriget, säger Tove, gjorde mig till sagoberättare. Jag ville bort från allt det hemska omkring oss, till vackra berättelser som börjar ”Det var en gång…” Den första muminboken, Småtrollen och den stora översvämningen, kom ut 1945 och sedan dess har den finlandssvenska språkmelodin ofta förknippats med mumintrollen. Från Finland kommer också Stina Bäckström, litteraturvetare och tidigare kulturredaktör på den svenskspråkiga radion/YLE i Finland, som bjuder på en personlig presentation av Tove Jansson och hennes värld.

Biografen Victoria, Götgatan 67, Onsdag 25/10 | 220 kr | 13.00-ca 15.00. Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Kura skymning

Vecka 46 är det Nordisk Biblioteksvecka och på måndagen den 13 november är det då högläsning på många bibliotek runtom i Norden, t.ex. på biblioteket i Sollentuna.

Från Dansk Forening i Stockholm:

Torsdag den 5 oktober kl 19 er der filmaften i den Norske Kirke. Vi viser ”Hip Hip Hurra” om Skagensmalerne.

Lørdag den 21 oktober kl 17 får vi sangerinden Alberte Winding og guitaristen Andreas Fuglebæk på besøg til koncert. Med sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets vildveje, bundet sammen med en hel del sjove anekdoter, er en duo koncert med Winding og Fuglebæk proppet med varme og genkendelig erfaring med livets ned- og især –opture.

Julebasaren afholdes lørdag den 25 november i Högalidsskolan.

Norska kyrkan

har julebasar fredag 17.nov. kl. 12-16 og lørdag 18.nov. kl.10 -16!