Gå till innehåll

På gång

Program, hösten 2020

Som alla vet gör den aktuella virusspridningen det mycket osäkert att planera program, särskilt inomhus. Inför hösten har vi tills vidare enbart utomhusaktiviteter inplanerade. Årsmötet, som skulle hållits i mars, kommer att genomföras i särskild ordning. Även höstmötet, som normalt äger rum i november, ska genomföras i särskild ordning. Medlemmarna informeras om detta. Vi har naturligtvis idéer om föredrag och annan inomhusverksamhet inför senhöst och vinter, men avvaktar med att boka in något. Information kommer när förutsättningarna förändras.

BROMMA, FRÅN BRONSÅLDER TILL 1950-TAL 

Söndag 4 oktober, kl. 10.30

Samling i biljetthallen i Åkeshovs t-banestation.

Vi går genom tre olika typer av bebyggelse, Norra Ängby, Södra Ängby och Blackeberg. Mellan dem följer vi naturstråk med fornminnen, så som gravfält från järnåldern, ”ryssmur”, skålgropssten från brons-åldern och milsten från 1600-talet.        
Sträckan är cirka 7 km. Det är mestadels lättgånget, men bitvis kuperat och snårigt. Tåliga skor och matsäck för lunchrast.

Anmälan senast torsdag 1 oktober till Gunnel Wallén, gunnel.wallen@comhem.se eller sms 0732 29 82 83. 
Väl mött!

KORTVANDRING CALLES KLIMP

Lördag 10 oktober kl 10.00

Samling utanför spärrarna T-banestation Danderyds Sjukhus, södra utgången (mot bussterminalen). Vi går ner mot Edsviken och sedan utmed den på en stig / gångväg. Lunchrast i närheten av Danderyds Sjukhus. Ca 5 km i lugn takt.

Föranmälan till Erik Elvers, e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast onsdag 7 oktober.

Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget försämrats (med tanke på buss- och t-baneresor).

VANDRING RUNT EDSVIKEN

Lördag 24 oktober kl 9.30

Samling utanför T-banestation Bergshamra, norra uppgången (Bergshamra torg) Vi går ner mot Edsviken och sedan längs dess västra sida huvudsakligen på stigar / gångvägar upp till Edsberg och sedan ner på östra sidan till Danderyds Sjukhus.

Ca 20 km, möjligheter att avbryta på vägen men eftersom det är en ganska lång vandring går vi någorlunda raskt. Lunch- och te/kafferaster.

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast onsdag 21 oktober.

Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget försämrats (med tanke på buss- och t-baneresor). Vandringen är gammal bekanting, men Landsnora Kvarn som vi passerar torde vara stängd.

VANDRING SÄTRA - LILJEHOLMEN

Söndag 15 november kl 9.30

Sätra (vad jag ser finns bara utgång i östra änden av perrongen). Vi går ner mot Mälaren, ca 1 km, och sedan längs den huvudsakligen på stigar / gångvägar upp till Vinterviken och därifrån till Liljeholmen. Ca 15 km, möjligheter att avbryta på vägen. Vi går någorlunda raskt.

Lunch- och te/kafferaster.

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399  senast thorsdag 12 november.

Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget försämrats (med tanke på buss- och t-baneresor).

KONSTEN I SÖDERORT—BREDÄNG

Lördag 21 november kl 10.25

Vi hade för 5-7 år sedan ett par vandringar där vi såg på utomhuskonsten i dels Farsta Strand, dels Årsta. Nu är det dags med ännu en sådan vandring, denna gång i Bredäng där det finns drygt 20 konstverk. Samling vid spärrarna T-stn Bredäng (utgång i bakändan av tåget om man kommer från Sthlm, dvs östra ändan). T-tåg linje 13 från T-Centralen 10.04 anländer 10.23. Sträcka omkring 5 km. Lunchrast ute (skulle vädret verka bli ruffigt äter vi i stället på något café, det kända Konditori Lyran ovanför Mälaren torde dock vara stängt vid denna tid; vad som gäller meddelas i förväg dem som anmält sig).

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399 senast onsdag 18 november.

Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda och / eller coronaläget försämrats (med tanke på buss- och t-baneresor).

Mikael Johansson, styrelseledamot i FNSiN, inbjuder till denna vandring, som han leder för Stockholms vandrareförening:

ÅRSTAVIKEN RUNT

Söndag 20 december

Samling: Lignagatan, utanför Tellus Fritidscenter kl 9.00

Kort vandring, 8 km  runt Årstaviken.

Lättgånget. Broddar vid halt underlag. En rast. Slutmål samma plats. 

***

RESPLANER

På grund av den välbekanta smittrisken pausades de väl utvecklade planerna på föreningsresor. Planeringen återupptas förstås så snart omständigheterna medger det.

ESTLANDSCYKLING 2021?

Vi planerade en cykling i Estland ca en vecka i juni 2020, men den blev av naturliga skäl inställd. Vi hoppas dock att läget normaliserats till nästa sommar så att den kan genomföras då.

Resrutten för årets cykling var färja till Tallinn, sedan ner åt SO genom landet till Tartu (Dorpat), därifrån upp till Finska Viken och tillbaka till Tallinn.
Dagsetapperna som längst ca 90 km (här och där verkade det vara långt mellan lämpliga boenden) men flera dagar med ca 60 km.
De som är intresserade att delta nästa år, sannolikt i början eller mitten av juni, ombedes höra av sig till Erik Elvers, e-mäle e.elvers@bredband.net.

NYLAND 

Innan viruset slog till på allvar diskuterade en grupp medlemmar planer för en resa till Nyland – tid, längd och platser att besöka. Vi kom då fram till att lämplig tid skulle vara i början av augusti, att fyra dagar plus ett par nätter ombord på båten till och från Åbo skulle kunna vara lämplig längd. Ca tio personer    anmälde intresse. På grund av alla smittrisker och restriktioner lades planerna på is.

Det går inte att säga när resan kan bli av, men intresset lever, och förr eller senare ska väl planeringen återupptas. Ifall du är intresserad kan du vända dig till Camilla Berg för att bli informerad:  
camillaberg8888@gmail.com

ISLANDSRESA

En kväll i januari kom 20 medlemmar till ett inledande möte för att diskutera upplägg, planer etc.
En studiecirkel kördes några gånger för att ge utökade kunskaper om landet. Någon resa har inte kunnat genomföras. Men i dessa corona-tider kan det vara bra att ha något att se fram emot.

Hör gärna av dig till Lars-Olov Wallin wallin.larsolov@gmail.com, om du är intresserad

SØNDERJYLLAND?

I NOS nummer 4/2020 har södra Jylland varit något av tema. Kanske skulle vi kunna göra en föreningsresa till de trakterna, någon gång när det väl blir möjligt. Tycker du att det är en intressant idé må du gärna höra av dig till  Anders Schærström anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28