Gå till innehåll

På gång

Program, vår och försommar 2020 


Programpunkter kan tillkomma, ändringar kan inträffa, liksom tips om intressanta begivenheter hos andra föreningar. Dessa meddelas i så fall via e-post till föreningens medlemmar.

SKIDÅKNING ????

I den mån vädret ger förutsättningar för skidåkning i Stockholmstrakten håller vi beredskap för en gemensam tur. Ifall du är intresserad, kontakta Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET – INSEKTER I STORT FORMAT

Lördag 22 februari kl 15.00
Riksmuseet visar fotoutställningen Microsculpture t o m augusti 2020 som vi upptäcker tillsammans (gratis inträde). Samling inne i entréhallen.
Anmälan till Erik Elvers
E-mäle e.elvers[a]bredband.net eller sms 0738-526399 senast thorsdag 20 februari.
www.nrm.se/besokmuseet/utstallningar/tillfalligutstallningmicrosculpture.9006150.html

ESTLAND 75 ÅR EFTER DEN STORA FLYKTEN

Torsdag 27 februari, 18.00
Estniska huset, Wallingatan 34
I höstas högtidlighöll estländare 75-årsminnet av den stora flykten över Östersjön. 2018 var det 100 år sedan Estland blev självständigt. Nästa år kan man fira 30-årsminnet av frigörelsen från Sovjetunionen. Republiken Estland upphörde inte att existera under den sovjetiska ockupationen utan upprätthölls med olika medel i exil och hos motstånds-rörelsen. (2019 var det dessutom 30 år sedan FNSiN gjorde en föreningsresa till Estland.)
Hur gick det för de estländska flyktingarna i Sverige? Hur har estländarna bevarat sin kultur genom alla år och generationer som landet och folket varit ockuperat av andra, inklusive av Sverige? Hur har Estland utvecklats sedan den återvunna självständigheten? Taave Sôôt Vahermägi, som är VD för Estniska Huset, ska ge oss bättre kunskaper om det nära grannland som nog alltjämt är alltför obekant.
Det blir någon enkel servering med estländsk anknytning. Kostnad: max 100 kronor. Mer information vid anmälan.
Föranmälan till Anders Schærström,
anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.
Samarrangemang med

Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan

VÅRMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie medlemsmöte tisdag den 24 mars kl 18.00 i IFFI:s lokaler, Norrtullsgatan 45 (Borgerskapets Enkehus)

DAGORDNING
 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Protokoll från höstmötet.
 6. Verksamhetsberättelse för 2019.
 7. Resultat- och balansräkning för 2019.
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av balansräkning för 2019. ¨
 10. Fråga om ansvarsfrihet för 2019 styrelse.
 11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före vårmötet)
 12. Fyllnadsval till funktionärsposter.
 13. Information om samarbete med andra föreningar.
 14. Övriga frågor

Kaffe, te och smörgåsar serveras .
Efter mötesförhandlingarna bilder och berättelser från resorna till Uppland och Kökar.

HAVSMILJÖPLANERING

Hur delar vi på havet? Utmaningar och möjligheter med en gränsöverskridande havsplanering: Erfarenheter från Östersjön & Norden

Lokal: Nordregio, Holmamiralens väg 10, Skeppsholmen
Tid: Tisdag den 31 mars. Kl. 18.00. Fika ska vara klart vid pass 17.30

Nordregio är ett nordiskt, internationellt forskningscentrum för regional utveckling och planering. Från att tidigare ha varit främst inriktat på markanvändning, och social och ekonomisk hållbarhet i städer och på landsbygden har Nordregio blivit allt mer engagerat i problem som rör kust och hav och deras planering.
Andrea Morf är miljövetare och humanekolog, specialiserad på kust- och havsförvaltning. Hon jobbar med relaterade frågor både på Nordregio i Stockholm och på Havsmiljöinstitutet i Göteborg. Hon har ett starkt intresse för havsmiljön och speciellt trakter där land och vatten möts, gärna också berg och is - både för jobb och fritid.
Andrea kommer att presentera Nordregio och berätta om utmaningarna och möjligheterna när man delar kust och havsområden, inklusive pågående försök att bygga upp en gemensam planering och förvaltning över gränserna och på vilket sätt länder, organisationer och individer håller på att lära sig att samverka för att nyttja haven mera långsiktigt.
Kostnad, inkl. fika: 50 kr
Föranmälan till Anders Schærström, 08 758 3003; 070 693 91 28; anders.schaerstrom@telia.com; Samarrangemang med

Föreningen Norden ochStudieförbundet Vuxenskolan

RESPLANER

ESTLANDSCYKLING försommaren 2020?

Som nämndes i förra NOS finns funderingar på någon cykeltur 2020 och ett förslag är Estland. Tänkt resruta Tallinn – nationalparken Lahemaa vid Finska viken – Peipussjön – universitetsstaden Tartu – Tallinn, total längd 40-50 mil under drygt en vecka i slutet av maj eller första halvan av juni om turen blir av 2020.
Det är nu knappt 10 personer som anmält intresse att delta per cykel eller bil så jag kommer att börja fundera närmare på t ex övernattningsställen. Om det är några fler som tycker att det låter intressant ber jag dem kontakta mig (mäle e.elvers@bredband.net) och gärna framföra synpunkter och/eller önskemål. Fortsättning följer i nästa NOS. /Erik Elvers

RESOR TILL ISLAND OCH NYLAND

Medlemmar har föreslagit att vi reser till Island respektive Nyland. Några konkreta planer finns ännu inte, men vi kommer att träffas i januari/februari för att diskutera och planera.
Är du intresserad? Kontakta i så fall L-O Wallin (wallin.larsolov@gmail.com ; 070 171 48 29).

GOTSKA SANDÖN

Naturligtvis ska vi försöka ordna en gemensam färd till den underbara ön också denna sommarsäsong, men ingenting är bokat ännu. Ifall du är intresserad och har synpunkter får du gärna höra av dig till Erik Elvers och/eller Anders Schærström.

RISÖN 12 – 14 juni

Föreningen har bokat lägergården Risön i naturreservatet Florarna i norra Uppland från fredagen den 12 juni till söndagen den 14 juni. Vi hoppas på att kunna se en hel del växter, fåglar och härlig natur under helgen. En av dagarna planeras att vandra en led på 10 km som delvis följer Upp-landsleden. Underlag är skogsstig och spång. Vill man göra en längre eller kortare tur så finns det alternativ. Inkvartering i sovsalar med ca 30 bäddar. Vi har bokat hela lägergården med kök, duschar och WC. Ca-pris för logi för två nätter är 200 – 300 kr. Det finns inga kommunala transportmedel till Risön. Närmaste tågstation är Örbyhus. Därifrån får vi samåka till Risön, ca 40 minuters resa. https://naturkartan.se/sv/uppsalalan/rison
Intresseanmälan till Eva Bolander mobil 076-8452085 eller mail eva.bolander@telia.com

***