Gå till innehåll

På gång

Program, sommar och förhöst 2019


Programpunkter kan tillkomma, ändringar kan inträffa, liksom tips om intressanta begivenheter hos andra föreningar. Dessa meddelas i så fall via e-

HÖSTMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie höstmöte den 8 november kl 18.00  i IFFI:s lokaler, Norrtullsgatan 45 (Borgerskapets Enkehus)                  

 Dagordning

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Protokoll från föregående allmänna möte
 6. Val av styrelse för 2020
 7. Val av revisor och revisorssuppleant för 2020
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av årsavgift för 2020
 10. Förslag till budget 2020
 11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före höstmötet)
 12. Aktuell information om samarbete med andra organisationer etc.
 13. Övriga ärenden

Efter mötesförhandlingarna bilder och berättelser från Ålandsresan.

Föreningen bjuder på fika med smaker från Åland.

VÄLKOMNA!

NORDENS GRÄNSER—

KONFLIKTER OCH ÖVERTRÄDELSER

Tisdag den 12 november klockan 18.

Föreningen Nordens kansli, Drottninggatan 30.

Flensburg, Grisbådarne, Hapatornio, Boris Gleb, Petsamo och Viborg. Nordens yttre och inre gränser speglar en rumslig historia med motsättningar, krig, överträdelser och samarbete.

Thomas Lundén, emeritusprofessor vid Södertörns högskola har sysslat med politisk geografi och geopolitik under många år och tar oss med på en tur över gränserna.

Fika med ostsmörgås ingår. 50 kronor för det hela.

Vi bevakar porten och släpper in från ca 17.30.

Föranmälan önskas till Anders Schærström,

anders.schaerstrom@telia.com;  tel  08 758 3003; 070 693 9128.

Samarrangemang för FNSiN och Föreningen Norden Stockholm med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan.

               

NILLORUTILIUTT – OM GRÖNLÄNDSKANS UTMANINGAR

Måndagen den 25 november kl 18

IFFI, Norrtullsgatan 46 (Borgerskapets Enkehus)

Grönland är en fascinerande plats och lika fascinerande är det grönländska språket. Terminologen Henrik Nilsson har nyligen undervisat blivande tolkar och översättare vid Ilisimatusarfik/Grønlands universitet för andra gången. Han kommer att berätta lite om sina intryck och upplevelser, om grönländskan och dess särdrag och om språkpolitiken på Grönland. Också det grönländska språket påverkas av modernisering, globalisering och digitalisering. Det blir alltså lite om domänförlust och om att skapa nya termer, några anekdoter, en hel del ändelser -- och förmodligen världens längsta ord för att säga "erh ...".

Fika i vanlig ordning, 50 kronor för det hela.

Föranmälan till Anders Schaerström, anders.schaerstrom@telia.com;

070 693 91 28; 08 758 3003.

Samarrangemang med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan

GRÖT, GLÖGG OCH MUMINTROLL—ANDHÄMTNING I ADVENT

 Torsdag 12 december kl. 18

 Fatburs Kvarngata 14.  För att komma in ring ”Föreningslokal” från porttelefonen. Du kan även ringa till Soilis mobil.

 Vi avslutar FNSiN– året genom att samlas denna mörka kväll för att ha en trevlig, julig stund tillsammans. Vi umgås, dricker lite glögg, äter en tallrik risgrynsgröt och fikar. Som traditionen bjuder blir det en stunds högläsning, berättelser med jultema och, naturligtvis, mumintroll.

Kostnad: 60kr

Föranmälan nödvändig (för att vi ska kunna köpa lagom med matvaror). SMS eller e-post till Soili 072–9921669, soibis@outlook.com eller till Anders 070–6939128, anders.schaerstrom@telia.com

ESTLANDSCYKLING försommaren 2020?

 Visst intresse har framförts om någon cykeltur även nästa år, ett förslag är i Estland. Huruvida det blir någon tur beror förstås bl a på hur sommar-programmet ser ut i övrigt, t ex om det finns andra resplaner, men ett grovt utkast till resrutt är följande. Blir det inte en sådan tur 2020 kanske det kan bli 2021.

Färja till Tallinn, och efter att ha sett på staden österut längs Finska viken till nationalparken Lahemaa. Två nätter i eller nära den, dvs en heldag där. Sedan vidare till Peipus-sjön och den gamla universitetsstaden Tartu (tidigare Dorpat) och därifrån tillbaka till Tallinn nordväst genom landet. Total längd 40-50 mil, jag räknar med 5-6 mil (3-4 timmar cykling) per dag. Jag bedömer att det inte finns tid för i och för sig intressanta besök i Narva eller på de gamla svensköarna i Finska viken – tänkt längd för turen är drygt en vecka i slutet av maj eller första halvan av juni.

Jag upprepar att programmet är på skisstadiet, jag har t ex inte kollat övernattningsmöjligheter eller tillgång till småvägar, men om det är några som tycker att det låter intressant ber jag dem kontakta mig (mäle e.elvers@bredband.net) och gärna framföra synpunkter och/eller önskemål.

Mera info kommer i nästa nummer av NOS.

Erik Elvers

ANDRA FÖRSLAG TILL RESOR

Nyligen har medlemmar föreslagit att föreningen ska göra resor till Island respektive Nyland. Som ni vet har föreningen alltid förberett och genomfört resor på egen hand, dvs. vi har diskuterat upplägg, ofta förberett oss i regelrätta studiecirklar, bokat själva och färdats med egna medel. De nya förslagen är mycket preliminära, så nästa steg är att intresserade samlas för att resonera.

Är du intresserad?

I så fall kan du höra av dig till Lars-Olov Wallin (wallin.larsolov@gmail.com; 070 171 4829).

***