Gå till innehåll

På gång

Program, vintern 2019


Programpunkter kan tillkomma, ändringar kan inträffa, liksom tips om intressanta begivenheter hos andra föreningar. Dessa meddelas i så fall via e-post till föreningens medlemmar.

NATIONALSTADSPARKEN

Onsdag den 23 januari kl 18

hos IFFI, Norrtullsgatan 45

 Kungliga nationalstadsparken (känd som Ekoparken), belägen i delar av Stockholm, Solna och Lidingö, är världens första i sitt slag. Genom ett enhälligt riksdagsbeslut i december 1994 lades grunden till nationalstadsparken. FNSiN var en av de föreningar som redan från början anslöt sig till Förbundet för Ekoparken.

Henrik Waldenström, ornitolog, professionell guide och en av initiativtagarna till Ekoparken, kommer att berätta om den gröna oasen med en unik mix av natur och kultur samt de hot den är utsatt för.

Fika med ostfralla, 50kr. för det hela.

Föranmälan till  Lars-Olov Wallin, wallin.larsolov@gmail.com ; 070 171 4829

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

ATT FÄRDAS LÄNGS GAMLA STIGAR OCH VÄGAR

Föredrag av Christer Westerdahl.

Onsdag 6 februari  kl 18

hos IFFI, Borgerskapets Enkehus, Norrtullsgatan 45

 Utgångspunkten är en bok  som  föredragshållaren gav ut i samband med Bokmässan 2018. Innehållet är en blandning av arkeologi, etnologi och ortnamnsforskning. Framställningen försöker komma åt de resandes upplevelse av resandet och föreställningar under en färd. Källmaterialet är ortnamn och offerkast (varp) som blir föremål för var sin katalog i boken. Några avsnitt behandlar runstenar, texter om väg– och brobyggen, avståndsangivelser både på land och i vatten. Arbetet avslutas omkring 1850, ungefär samtidigt med järnvägarnas expansion i Norden.

Fika med smörgås. 50kr  för det hela.

Föranmälan till Lars-Olov Wallin, wallin.larsolov@gmail.com ; 0701714829

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

 

SVUNNA TIDERS VÄRLDSBILDER

Onsdag den 6 mars kl 18

hos IFFI, Borgerskapets Enkehus, Norrtullsg. 45

Hur tänkte sig 1600-talets svenskar att världen såg ut? Vilket geografiskt område beskrev man som ”Norden” och var gick gränsen mellan Asien och Europa? Vilken typ av geografisk enhet tänkte man sig att det nyfunna Amerika var, och vad kände man på 1600-talet till om Afrikas geografi? Alla dessa frågor handlar om svunna tiders världsbilder, vad människor vetat, tänkt och tyckt om platser, länder och människorna där och deras kulturer.

Historikern Charlotta Forss disputerade nyligen på en avhandling om hur svenskarna på 1600-talet uppfattade Afrika, Amerika, Asien och Europa – däribland våra nordiska grannar. Genom att studera kartor, reseberättelser och läroböcker från 1600-talet har hon studerat svunna tiders världsbilder och i sitt föredrag delar hon med sig av sina forskningsrön med oss.

Fika med ostfralla, 50 kronor för det hela.

Föranmäl dig till Anders Schaerström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 9128; 08 758 3003.

Samarrangemang med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan

LANDSKAPSRESA 2019

Vi tänker uppleva norra delen av Uppland under perioden 12 – 16 augusti.

Det finns mycket att se:

 • de gamla vallonbruken, Forsmark, Östeby, Lövsta
 • historia från vendeltiden med Ottarshögen
 • och båtgravar
 • många medeltida kyrkor
 • Örbyhusslott där Eric XIV åt ärtsoppa
 • naturen i Färnebofjärdens nationalpark, Laxön, Viksta stentorg
 • industrihistoria med Dannemoragruvor, radio-fabriken i Tobo, Forsmarks kärnkraftverk

Vi träffas den 2 april och lägger upp planerna för veckan: Var skall vi bo, vad skall vi se, var skall vi äta. Lokal meddelas senare.

Anmälan till: Eva Bolander,  eva.bolander@telia.com;  0768 45 20 85

                     VÅRMÖTE

Onsdag 20 mars kl. 18.00

Lokal: IFFI, Borgerskapets Enkehus, Norrtullsg. 45

 Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie medlemsmöte på ovan angivna tid och plats.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Protokoll från höstmötet.
 6. Verksamhetsberättelse för 2018.
 7. Resultat- och balansräkning för 2018.
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av balansräkning för 2018.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för 2018 styrelse.
 11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre

veckor före vårmötet)

 1. Fyllnadsval till funktionärsposter.
 2. Information om samarbete med andra

föreningar.

 1. Övriga frågor

Föreningen bjuder på kaffe/thé och smörgås.

Efter mötesförhandlingarna bilder och berättelser från sommarens resa till Gotland.

VÄLKOMNA!

GRÖNLANDSBILDER

Onsdag den 27 mars kl.18

Lokal: IFFI, Borgerskapets Enkehus, Norrtullsg. 45

 Bildlärararen och fotografen Erja-Riitta Salonen har besökt Grönland ett flertal gånger. Redan 1996, för 22 å sedan, var hon där för första gången. Det var en artikel i National Geographic om upptäckten av 500 år gamla mumier i Uummannaq som först väckte hennes intresse för landet men även landskapet med de vita kala isbergen lockade.

Den första resan, som gick till Ilulissat, Uummannaq och Saattut kom också att bli startpunkten för ett mer seriöst fotograferande. I hennes fotografier från de olika resorna kan man följa de förändringar som skett på Grönland under de senaste decennierna. Dels i landskapet, kopplat till klimatförändringarna men även när det gäller människorna och deras vardag där globalisering och modernisering har satt sina tydliga spår i kultur och levnadsvanor.

Erja-Riitta har ställt ut sina Grönlandsfotografier vid ett flertal tillfällen runt om i Norden. 2002 deltog hon på Liljevalchs vårsalong.

Den senaste resan gjorde hon till Nuuk, Sisimiut och Ilulissat i somras 2018.

Fika med ostfralla 50 kr. Föranmälan till Anders Schaerström, anders.schaerstrom@telia.com;

08 758 3003; 070 693 91 28.

Samarrangemang med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan

***