Gå till innehåll

På gång

Program, våren 2019


Programpunkter kan tillkomma, ändringar kan inträffa, liksom tips om intressanta begivenheter hos andra föreningar. Dessa meddelas i så fall via e-post till föreningens medlemmar.

GOTSKA SANDÖN

Sedan 1976, då föreningens resor började har vi nog bara missat ett enda år. Naturligtvis ska vi åka även i år, men när? Det lutar just nu åt för- eller högsommar. Numera har det blivit mycket lättare att boka själv via http://www.sandoresor.se/, men om du har synpunkter på tiden eller vill samordna vistelsen och logi med FNSiN-vänner, så kan vi göra vårt bästa. Kontakta Erik Elvers e.elvers[a]bredband.net / tfn 0738-526399 eller Anders Schærström anders.schaerstrom[a]telia.com / 08-758 30 03; 070-693 91 28.


                     VÅRMÖTE

Onsdag 20 mars kl. 18.00

Lokal: IFFI, Borgerskapets Enkehus, Norrtullsg. 45

 Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie medlemsmöte på ovan angivna tid och plats.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Protokoll från höstmötet.
 6. Verksamhetsberättelse för 2018.
 7. Resultat- och balansräkning för 2018.
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av balansräkning för 2018.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för 2018 styrelse.
 11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre

veckor före vårmötet)

 1. Fyllnadsval till funktionärsposter.
 2. Information om samarbete med andra

föreningar.

 1. Övriga frågor

Föreningen bjuder på kaffe/thé och smörgås.

Efter mötesförhandlingarna bilder och berättelser från sommarens resa till Gotland.

VÄLKOMNA!


GRÖNLANDSBILDER

Onsdag den 27 mars kl.18

Lokal: IFFI, Borgerskapets Enkehus, Norrtullsg. 45

 Bildlärararen och fotografen Erja-Riitta Salonen har besökt Grönland ett flertal gånger. Redan 1996, för 22 å sedan, var hon där för första gången. Det var en artikel i National Geographic om upptäckten av 500 år gamla mumier i Uummannaq som först väckte hennes intresse för landet men även landskapet med de vita kala isbergen lockade.

Den första resan, som gick till Ilulissat, Uummannaq och Saattut kom också att bli startpunkten för ett mer seriöst fotograferande. I hennes fotografier från de olika resorna kan man följa de förändringar som skett på Grönland under de senaste decennierna. Dels i landskapet, kopplat till klimatförändringarna men även när det gäller människorna och deras vardag där globalisering och modernisering har satt sina tydliga spår i kultur och levnadsvanor.

Erja-Riitta har ställt ut sina Grönlandsfotografier vid ett flertal tillfällen runt om i Norden. 2002 deltog hon på Liljevalchs vårsalong.

Den senaste resan gjorde hon till Nuuk, Sisimiut och Ilulissat i somras 2018.

Fika med ostfralla 50 kr. Föranmälan till Anders Schaerström, anders.schaerstrom[a]telia.com;

08 758 3003; 070 693 91 28.

Samarrangemang med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan


LANDSKAPSRESA UPPLAND

De som är intresserade av att följa med på resan kommer att träffas den 2 april i Soilis föreningslokal, Fatburs Kvarngata 14 kl .17.30. På porttelefonen väljer ni föreningslokal alternativt ringer ni till Soili för att bli insläppta. Om ni är intresserade av resan och inte kan komma är det bra om ni meddelar Eva Bolander, eva.bolander[a]telia.com ; 0768-452085. På träffen ska vi samla ihop önskemål om ställen att besöka, boende m.m. så att vi kan göra en intressant och innehållsrik resa.


LÅNGFREDAGSVANDRING  (Arrangör STF)

Den traditionella vandringen på långfredagen, nu på Södra Djurgården.Start från Blockhusudden – Thielska galleriet genom skogen till Waldemarsudde och spårvagnen åter mot staden.Ta med matsäck för en rast.Samling kl 10.48 från Stockholms Central till Blockhusudden. Kostnad 20:- för medlem i STF, övriga 40:-Vandringsledare: Mats Gullberg 070 – 570 9247


VÅRVANDRING I BERGIANSKA

Söndagen den 28:e april klockan 11.00Vi samlas utanför koloniområdet Lilla Frescati -  T-bana Universitetet. Härifrån går vi över Roslagsbanan och kommer in i Bergianska trädgårdens våtmarker. Som förra året skall vi inte bara njuta av alla sköna vårblommor utan även upptäcka att några av våra vanliga träd blommar så här tidigt på året.Ingen föranmälan behövs. Vid frågor kontakta Eva Innings tel 070-4916714


BÅTTUR I EKOPARKEN 6 MAJ (Arrangör FFE)

Förbundets för Ekoparken (FFE) traditionella båttur går måndag 6 maj, samling nära Grand Hotel kl 17.45. Se  http://ekoparken.org/kalender/


VÅRKVÄLLSVANDRING I BERGSHAMRA

Fredag 10 maj kl 18.30

Den sedvanliga kvällsvandringen från Bergshamra Torg, längs Brunnsvikens norra strand, upp på Ulriksdalsåsen och ner till Slottsparken. God chans att vi får se backsipporna och kanske tibasten blomma. Kattuggla har setts under vintern ehuru mest på förmiddagar, med litet tur är den hemma när vi kommer men jag räknar inte med det. Ingen speciell matrast, men tag gärna med något att mumsa på medan vi går. Skodon för gångvägar och skogsstigar. Samling utanför tunnelbaneuppgången Bergshamra Torg (norra utgången stn Bergshamra, på Mörbylinjen) kl 18.30. Föranmälan senast onsdag 8 maj till Erik Elvers, e-mäle e.elvers[a]bredband.net eller tfn 0738-526399.


SKÖN LÖRDAG I SANDEMAR

Lördagen den 18 maj klockan 10 samlas vi på naturreservatets P-plats (alldeles vid busshållplats Svärdsnäsviken)

Vi fortsätter med traditionen att besöka Sandemar i maj för att få se de flesta av Stockholmsområdets vårblommor blomma, såsom kungsängslilja, majviva, mandelblom m.fl.

Om vi vill se fler blommor fyller vi bilarna och kör några hundra meter mot Dalarö. Där finner vi en liten P-plats varifrån det leder en stig in i reservatets östliga del. Här finner vi massor av kärrknipperot (dock i knopp), tätört, orkidén tvåblad och fler majvivor.

Vägbeskrivning. Med bil (gärna samåkning) Nynäsvägen avfart Dalarö. Åk cirka 15 kilometer mot Dalarö och sväng höger in på naturreservatets P-plats.

Alt. pendeltåg från Stockholms Central mot Nynäshamn klockan 9.04   Efter ca 25 minuter stig av vid station Handen. Byt till buss 839, som avgår klockan 9.44   Avstigning hållplats SVÄRDSNÄSVIKEN efter ca 20 minuter.  OBS!  KONTROLLERA  år 2019´s tider med SL

Vill du veta mera kontakta Eva Innings tel 070  491 6714 alt 08  774 1253


NÄSDUKSTRÄDET
och trädvandring i Humlegården
Måndagen den 27 maj klockan 17
Vi träffas vid Skanstulls T-banestation uppgång Ringvägen mot Södersjukhuset.
Där tar vi buss 4 och åker en station.
Efter cirka tio minuters promenad via TULPAN-trädet på Eriksdalsgatan kommer vi till Eriksdalslundens koloniområde. Där står förhoppningsvis NÄSDUKS-trädet i full blom.
Efter det vi beundrat trädet tar vi oss med buss och T-bana till Humlegården för att återse de 30 träden vi tittade på i höstas. Nu kan vi räkna med att en del av dem står i blom. Ingen föranmälan.
Frågor besvaras av Eva Innings tel. 070 491 6714


VÅRVANDRING I ROSLAGEN
Söndag 9 juni kl 11.30.
Vi anknyter till ett par tidigare vandringar vi gjort i södra Vallentuna.
Buss 676 (mot Norrtälje) går från Danderyds Sjukhus lö 10.48 och kommer till Brottby 11.08, varifrån buss 665 går 11.17 och kommer till Brollsta 11.29. Därifrån går vi på småvägar och stigar till hpl Ekskogen på Roslagsbanan drygt 10 km. Tågen går en gång/t, skulle vi nätt missa ett kan vi bese en fornborg nära Ekskogen eller fortsätta 3-4 km till hpl Frösunda.
Matsäck för lunchrast och kanske en tepaus.
Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers[a]bredband.net eller sms 0738-526399 senast nationaldagen 6 juni.


NATTVANDRING
Fredag 14 juni.
Nattvandring ca 16 – 20 Km med Mikael Johansson. Tag linje 40 från Stockholm City kl. 21:42 och stig av i Upplands Väsby stn kl. 22:10 där samling sker. Åk längst fram i tåget. Lättgånget. Två raster, eventuellt någon mer paus beroende på väder och vind. Slutmål Akalla eller Hjulsta beroende på hur långt vi vill gå. Samarrangemang med andra föreningar.

***