Föreningen Natur och Samhälle i Norden

 

 

 

 

 

 

FNSiN är en fristående ideell förening – partipolitiskt och religiöst obunden – för alla som är intresserade av miljö och levnadsvillkor, särskilt i nordliga trakter. Syftet är att vi vill lära oss mer, i trevliga former, under mottot:

VI UPPTÄCKER TILLSAMMANS.

Det betyder att alla kan bidra – med kunskaper och med frågor – och att vi strävar efter att lära oss genom exkursioner, föredrag, resor, studiecirklar mm. Det kan handla om fåglar, växter, geologi, historia, fornminnen, ortnamn, … eller aktuella miljöfrågor. Vi försöker gärna se på naturen och samhället ekologiskt – hur naturen och samhället påverkar varandra - t.ex. genom att studera ett landskap.
Ofta är det någon medlem som leder en vandring, en cykelfärd eller en annan upptäcktsfärd, eller som delar med sig av sina kunskaper i ord och bild. Ibland engagerar vi gästande specialister som föredragshållare – vi har ett stort nätverk av vänner och bekanta, närbesläktade föreningar m.fl. som delar våra intressen.
Many of us ended up the 1st shop throughout fake omega The european countries for you to investment your Audemars Piguet Noble fake omega Pecan Strategy Eileen Schumacher Laptimer, pertaining to rolex replica sale case in point. Your style that might epitomize London would likely rolex replica sale oftimes be your Patek Philippe rolex replica sale Nautilus, mainly because it features that will sporty search nevertheless panerai replica uk is usually fashionable and really sought-after. Modern day reports via Hong rolex replica Kong need to advise we all usually journeying using designer watches and/or various other valuable in the significantly significant hazard involving hublot replica uk in-flight thieves.